Mýtus o tom, že dobrý človek nemusí chodiť na Svätú omšu

Mýty o katolicizme

Pomer katolíkov v spoločnosti je v každej krajine niekoľkonásobne vyšší, ako je participácia katolíkov na slávenie svätej omše v nedeľu a v prikázaný sviatok. Veľa veriacich si začala myslieť, že ak máte pocit, že ste dobrým človekom, tak nemusíte si voči Bohu plniť povinnosti, ktoré od začiatku cesty spásy človekovi dal na srdce. Už Ábel a Kain na začiatku knihy Genesis vedeli, že Bohu mali prinášať obety. Svätá omša je presne tým aktom, kde sa sprítomňuje obeta Ježiša na kríži. Časom Boh ustanovil druhé Božie prikázanie, ktoré človeku prikazuje – sviatočný deň svätiť. Keď katolíci povedia, že nemusia ísť na svätú omšu, pretože sú dobrými ľuďmi, v skutočnosti pod tým myslia, že nie sú zlými. Ak nie je zlý, znamená to, že nikoho nezavraždil. Toto porovnanie obstojí, ak sa porovnávame s Hitlerom. V tomto porovnaní, zvykne naozaj každý vyznievať ako celkom slušný človek. Meradlom vstupu do neba však nie je Hitler, ale Ježiš Kristus a ten každému hovorí: “Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý Váš nebeský otec” (Mt 5,48). Jednoznačne vieme, že nič nečisté nevstúpi do Kráľovstva nebeského. Ježiš hovorí vo Svätom písme 3 krát viac o pekle a hrozbe zatratenia, ako o nebi. Hovorí nám o širokej ceste, ktorá vedie do zatratenia a väčšina po nej kráča. Preto nám Ježiš prikazuje jesť jeho telo a krv, aby sme boli posilnení v boji so zlom.
Je teda dobrovoľná neúčasť na Svätej omši v prikázaní deň smrteľný hriechom? Odpoveď je jednoznačná – áno. Učí to Cirkev, ktoré je zjavená Pravda, ale je to nielen duchovná otázka, ale odpoveď je vecou logiky. Predstav si, že Ťa v nedeľu Boh pozýva na stretnutie. Na Svätej omši sa mysticky vraciame 2000 rokov na kalváriu ku krížu, na ktorom zomiera Ježiš Kristus. Katolík, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní obety svätej omše, Ježišovi v skutočnosti odkazuje, že jeho duša túži viac po niečom inom , ako po stretnutí s ním. Boha máme milovať celou svojou silou, mysľou a dušou. Ako si môže niekto myslieť, že má nárok na nebo, ak dobrovoľne odmietne účasť na stretnutí s Bohom už tu na zemi? Predstavme si, že zomrie tvoj najbližší priateľ a má pohreb. Miesto účasti na pohrebe sa rozhodneš ísť na nákup do obchodu. Je toto odrazom skutočného priateľstva? Žiadna modlitba, žiadne zamyslenie, sa nevyrovná účasti na Svätej omši. Dokonca aj Panna Mária pri zjaveniach vo Fatime vizionárov upozorňovala, aby vždy dali prednosť účasti na Svätej omši a to aj keby im ktokoľvek povedal, že v tom čase na nich čaká na mieste zjavení ona. Božie prikázanie má tú istú naliehavosť a význam dnes, ako malo na hore Sinai, keď Boh zjavil ľudstvu nariadenia, ktorá nás majú priniesť do neba

Lost Password

Sign Up