Archívy vyvracajú mýtus liberálnych katolíkov, že Pius XII bol “Hitlerov pápež.”

Mýty o katolicizme spoznajvieru

Osočovacia kampaň proti Piusovi XII mala pôvod u liberálnych katolíkov, ktorí chceli oslabiť hlas Cirkvi v jej učení. O tom, že mal byť obdivovateľom nacizmu prišli ako prví komunisti v Sovietskom zväze a túto verziu rozšírili po celom svete vďaka liberálnym katolíkov na Západe.

Otvorenie vatikánskych archívov k obdobiu pontifikátu vojnového pápeža Piusa XII “úplne zničí mýtus o tom, že bol nielen “Hitlerovým pápežom,” ale zvýši jeho veľkosť. Všetky väčšie obvinenia proti pápežovi boli hodnotverne vyvrátené. Žiaden uznávaný vedec neuvedie, že bol na strane Hitlera. Práve naopak, bol jeho najodhodlanejším odporcom,” uviedol William Doino autor uznávaného životopisu o Piusov XII.

Doino s poľutovaním konštatuje, že pri spätnom pohľade kto spôsobil zlú verejnú reputáciu pápeža, nájdeme liberálnych katolíkov a nie protestantov alebo židovských učencov. “To, že mal byť nacistickým obdivovateľom ako prví začali šíriť komunisti v Sovietskom zväze. Túto propagandu následne prebrali po celom svete,” uviedol Doino. Najskôr túto verziu podľa Doino žiaden kriticky mysliaci človek neprijímal, nakoľko ju ľudia považovali za absordnú komunistickú antikampaň proti Katolíckej Cirkvi s cieľom oslabiť jej spoločenské postavenie. Rozširovanie mýtu o “Hitlerovom pápežovi,” pomohlo následne liberálom v radoch Cirkvi oslabovať autoritu Cirkvi v radoch spoločnosti v učení morálnej teológie, predovšetkým pokiaľ ide o otázky manželstva, homosexuálnych vzťahov, svätenia žien a genderizmu,” vysvetľuje Doino.

Izraelský diplomat Lapide svedčil, že pápež Pius XII “zachránil minimálne 700 000 a možno až 860 000 židov z rúk nacistov.”

2. marca vatikánske knižnice boli otvorené k obdobiu pontifikátu pápeža Piusa XII k rokom 1939 – 1958. Hlava vatikánskych knižníc kardinál José de Mendonca novinárom pri tejto príležitosti povedal, že “Cirkev nemá žiaden dôvod sa obávať dejín.” K danému obdobiu sa vzťahuje približne 16 miliónov dokumentov a bude trvať roky kým sa vedecká obec s nimi oboznámi.

Pápež Benedikt XVI. priblížil Pius XII k blahorečeniu, keď ho v roku 2009 zaradeli medzi “Božích služobníkov.” Pápež František opakovane sa ohradil proti kampani proti Piusovi XII.

Lost Password

Sign Up