Aká je úloha anjela strážneho po smrti človeka?

Katolícka viera Viera a život Zaujímavosti

Podľa učenia Katolíckej cirkvi je život človeka sprevádzaný ochranou anjelov strážnych. Paragraf 336 Katechizmu Katolíckej cirkvi hovorí: „Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.“

Z textu je zrejmé, že ochranu anjela strážneho požívame aj v momente našej smrti, teda stojí pri človeku v momente prechodu do večného života. V liste Hebrejom (1,14) sa píše o anjeloch: „Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“

Primárnym a hlavným poslaním anjela strážneho je, aby sa duša človeka zjednotila s Bohom. Preto súčasťou tohto poslania je jeho prítomnosť vo chvíli, kedy sa duša predstaví pred Boha.

Cirkevní otcovia hovoria a tomto poslaní, keď hovoria, že anjeli strážni sú prítomní pred Bohom a ochraňujú dušu pred poslednými útokmi démonov.

Podľa svätcov je anjelom strážnym duša po smrti posilňovaná, aby sa predstavila pred Boha. Vo chvíli, ako sa duša rozhodnutím Boha dostane do očistca, je to opäť anjel strážny, ktorý často navštevuje trpiacu dušu a to až do momentu jej oslobodenia z očistca.

Nakoľko anjel strážny je v prítomnosti Boha, on nedokáže dušu sprevádzať v očisťovaní počas celej doby očistca. Svätý pápež Ján Pavol II. počas generálnej audiencie zo 4. augusta 1999 uviedol: „Musíme pamätať na to, že po smrti budeme stáť pred osobným súdom, na ktorom sa duša musí rozhodnúť, či sa otvorí Božej láske alebo definitívnemu Jeho lásky a odpustenia, čím sa odlúči od jeho spoločenstva navždy.“

V prípade, že sa duša musí očistiť pre večnosť v Očistci, je to anjel strážny, kto za dušu oroduje nielen pred Bohom, ale aj u ľudí na zemi, aby na jej úmysel boli predkladané modlitby a obeta s cieľom,  aby daná duša opustila očistec čo najskôr.

Napriek tomu aj samotný anjel strážny sa teší z akéhokoľvek Božieho rozhodnutia, pretože on je dokonale zjednotený s Bohom a Božia vôľa je jeho vôľou. Nikdy sa preto nedá očakávať, že anjel strážny sa v prospech duše človeka dostane do rozporu s Bohom samotným a jeho vôľou.

Lost Password

Sign Up