Prečo Boh nezabránil Adamovi zhrešiť?

viera pre mladych

Je zrejmé, že Boh, ktorý je Všemohúci, by dokázal zabrániť Adamovi zhrešiť, keby chcel. Prečo, ale Boh nechcel a nechal Adama upadnúť do hriechu a tým vystaviť celé ľudstvo večnému zatrateniu?

V knihe Genesis čítame, že Boh stvoril človeka na “svoj obraz.” Boh teda nestvoril nesvojprávne bábky, ktoré niekto ovláda nitkami. Boh je dokonale slobodný a človeka vyzbrojil dostatočnou inteligenciou a vôľou, aby vedel odpovedať na Božiu lásku. Prijať ju alebo ju odmietnuť.

Keby Adam a Eva nemali túto slobodnú možnosť rozhodnúť sa, neboli by „niekým, ale stali by sa „niečím.“ Žiadna vec nedisponuje totiž slobodnou vôľou urobiť niečo na základe využitia vlastnej inteligencie.

Všetko čo Boh stvoril je dokonale dobré. Nestvoril hriech, ani smrť. Smrť je však následkom hriechu, ktorý na zem priniesol Satan potom, čo sa taktiež slobodne rozhodol postaviť sa proti Božiemu plánu.

Svätý Tomáš Akvinský nás však upozorňuje, že Boh aj zo zla vie urobiť to najväčšie dobro. Každý pád človeka priniesol Boha čoraz bližšie človeku. Takto z pôvodného zámeru, aby človek žil večne na zemi, sa zmenil Boží plán a človeku otvoril nebo.

Boh po páde neponechal človeka samého. Diabol, ktorý chcel prostredníctvom dedičného hriechu človeka navždy odrezať od Boha spôsobil to, že Boh poslal svojho jediného Syna na zem a tým, že prijal prirodzenosť človeka, povýšil ho. Táto skutočnosť u diabla vyvolala ešte väčšiu nenávisť a závisť voči človeku. O to väčšmi bojuje o dušu každého jedného, aby ju získal pre večné zatratenie.

Ježiša Krista niekedy nazývame aj „Novým Adamom,” pretože splnil tú úlohu, ktorú nezvládol prvý Adam. V pokušení, zostal verný Bohu na základe vlastného slobodného rozhodnutia a za hriech prvého Adama priniesol vlastnú obetu.

Lost Password

Sign Up