PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

svaty

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému Bohu. Skutočný dôvod bol, že pohanským chrámom sa vyprázdňovali chrámové pokladnice. V roku 303 začalo veľké prenasledovanie kresťanov. Obvinení boli aj Kozma a Damián. Miestodržiteľ v Cilícii ich vyzval, aby sa vzdali viery v Krista. Odmietli. Začalo mučenie. Boli priviazaní na škripec, bičovaní a pálili ich ohňom, no oheň im neublížil. Zviazali ich a hodili do mora. Povrazy sa však uvoľnili a vlny ich vyplavili na breh. Potom ich priviazali na kríže a hádzali do nich skaly a strieľali šípy. Napokon ich zabili mečom. Kresťania ich telá potajme odniesli do biskupského mesta Kýros v Sýrii. Keď sa neskôr cisár Justinián (527-565) na ich príhovor zázračne uzdravil, dal na ich počesť postaviť v Kyre baziliku. Pápež Félix IV. (526-530) nechal postaviť na ich počesť kostol v Ríme. Kozma a Damián sú poslednými svätcami, ktorí boli zaradení do prvej eucharistickej modlitby do Rímskeho kánonu. Emaily Kozmu a Damiána (na obrázku) sa nachádzajú aj na našej uhorskej korune, aby pripomínali vladárom, že sa majú starať aj o zdravie svojich poddaných. Svätí Kozma a Damián, orodujte za nás. Pomáhajte našim lekárom liečiť s múdrosťou a láskou.

Miroslav Vetrík

Lost Password

Sign Up