15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

svaty Život svätých

Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa.

Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej smrti vzatá do neba telom a dušou. Toto učenie je dogmou a teda je ňou viazaný každý pokrstený katolík. Podľa zmienky z Chalcedónskeho koncilu konaného v roku 451, svätý Ján z Damasku uviedol, že vtedajší rímsky cisár požiadal o vydanie tela Panny Márie. Podľa tejto správy svätý Juvenal, vtedajší biskup Jeruzalema, odpísal cisárovi, že “Panna Mária zomrela v prítomnosti apoštolov. Jej hrob však sv. Tomáš našiel prázdny potom, čo ho otvoril, z čoho apoštoli skonštatovali, že Panna Mária bola vzatá do neba.”

Okolo ôsmeho storočia pápež Adrian začal pri oslave tohto dňa používať pojem Nanebovzatie Márie. Viera v Nanebovzatie Panny Márie bola všeobecne uznávanou tradíciou a predmetom meditácii v Cirkvi, dogma o nanebovzatí však bola prijatá až v 20 storočí.

V roku 1950 pápež Pius XII. formou ex-cathedra, teda spôsobom záväzným pre celú Cirkev, vydal na základe neomylnosti pápeža v otázke viery a mravov dogmu o Nanebovzatí Panny Márie – Munificentissimus deus.

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je prikázaný sviatok.

Lost Password

Sign Up