22.10. Sv. Salome – matka, čo žiadala protekciu u Ježiša pre svojich synov

svaty Život svätých

Dnes si cirkev uctieva svätú Salome, matku apoštolov Jakuba a Jána, ktorých z evanjelia poznáme pod označením Zebedejovi synovia. Tradícia hovorí, že Salome zomrela v talianskom meste Veroli, ktoré ju má aj za svoju patrónku.

Svätú Salome relatívne často spomína Sväté písmo. Najznámejšia príhoda je zachytená v Matúšovom evanjeliu, kde Salome u Ježiša chcela získať privilégia pre svojich dvoch synov v nebeskom kráľovstve. Aj keď chcieť uprednostniť vlastných synov pred inými nemusí byť vnímané ako šľachetná vlastnosť, je to zároveň odraz veľkej materinskej lásky.

“Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi prosila. On sa jej opýtal: “Čo chceš?” Vravela mu: “Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.” Ježiš odpovedal: “Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?” Oni mu vraveli: “Môžeme.” On im povedal: “Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.” Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov…” (Mt 20,20).

Svätá Salome bola galilejská žena a spolu s inými ženami sprevádzala Ježiša a pomáhala apoštolom v zabezpečovaní ich hmotných potrieb. Pre česť svätej Salome hovorí, že privilégia alebo ako by sme dnes povedali protekcia, ktorú sa snažila pre svojich synov vybaviť u Ježiša, nepýtala pre samú seba. Z evanjelia však vieme, že Ježiš za jej otázkou videl aj sprostredkovanú vôľu samotných apoštolov. Preto odpoveď smeroval v prvom rade na nich.

Upozornil oboch bratov, že bližšia účasť na jeho kráľovstve sa nedá určiť iba nejakým administratívnym rozhodnutím. Najprv treba “piť kalich”, z ktorého musí aj on piť. Jakub a Ján boli ochotní splniť všetky podmienky. Ježiš neprišiel rozdeľovať popredné miesta v Božom kráľovstve; to je vec jeho Otca. On prišiel slúžiť a položiť svoj život za mnohých. To isté sa očakáva aj od tých, ktorí chcú byť “po jeho pravici a ľavici”.

Svätá Salome nežiadala pre seba popredné miesto, ale poskytovala verne službu, ktorú Ježiš kládol na srdce svojim verným. Ona spolu s najvernejšími stála pri Kristovom kríži, ona s nimi sledovala, kam ho pochovali, ona s nimi nakúpila voňavé oleje, aby mŕtveho Ježiša pomazali a ona patrila k prvým svedkom a ohlasovateľom Kristovho zmŕtvychvstania. Svätá Salome oroduj za nás!

Lost Password

Sign Up