31.10. Svätý Wolfgang – Nemec, ktorý horlil za vieru v Čechách

svaty Život svätých

Svätý Wolfgang, biskup v Regensburgu, má veľkú zásluhu v šírení kresťanstva v Maďarsku a v Čechách. Bol to zbožný muž, ktorý miloval chudobu. Snažil sa prehĺbiť náboženský život v kláštoroch v vtedajšej stredovekej Svätej ríše rímskej (Nemecko). Za kňaza bol vysvätený ako 43 ročný a skoro nato cisár Otto I sa ho snažil presvedčiť, aby sa nechal vysvätiť za biskupa Kolína, čo odmietol.

Svätý Wlfgang sa vydal na misionársku činnosť do dnešného Maďarska, odkiaľ sa vrátil a bol vysvätený za biskupa Regensburgu, pod ktoré spadali aj dnešné Čechy. Práve jemu sa pripisujú zásluhy, že vzniklo pražské biskupstvo a Čechy boli oddelené od nemeckého biskupstva. Pre toto rozhodnutie získal nemeckého cisára Ota I. a českého panovníka Boleslava II. Za toto rozhodnutie si vyslúžil veľkú nevraživosť v rôznych kruhoch, pretože vznik pražského biskupstva znamenalo stratu majetkov pre nemeckú katolícku cirkev. Napriek tomu sv. Wolfgang prehlásil, že sám obetuje seba, svoje meno a popularitu za posilnenie šírenia viery v Čechách. Pre vznik biskupstva osobne išiel za pápežom a získal jeho súhlas.

Ako biskup sa vyznačoval veľkou múdrosťou riadenia a prispel k rozvoju kláštorov, keď ich zveril opátom. Miloval chudobných a všemožne s aim snažil pomôcť. Je známy jeden z mnohých príkladov, ako mu vojaci priniesli zlodeja, ktorý mu ukradol niečo na biskupstve a keď videl, že to urobil z núdze, zlodeja nechcel potrestať, ale dal mu ešte viac.

V roku 985 sa podujal vzdelávať aj budúceho nasledovníka bavorského trónu cisára Heinricha II. Wolfgang je patrónom Bavorska.
Zomrel v rakúskom Puppingu 31.10.994, keď sa nachádzal na ceste za arcibiskupom Salzburgu. Zachvátila ho horúčka a sv. Wolfgang vedel, že zomrie, pretože pri nástupe na biskupský úrad mal videnie, že zomrie o 22 rokov. Sv. Wolfgang preto vyhľadal najbližší kostol, aby zomrel v dome Pána. Stalo sa tak v kostole sv. Otmara v Puppingu. Keď sa ľudia dozvedeli, že sa tam nachádza zomierajúci sv. Wolfgang, chceli im zabrániť vstupu. Ten však povedal, že nech pustia všetkých, že “on sa nehanbí zomierať, pretože jediné za čo sa máme hanbiť je hriech a nie smrť, ktorá je len návratom k Pánovi.”
Kanonizovaný bol v roku 1052. Nachádza sa v krypte v Regensburgu.

Lost Password

Sign Up