Sv. Gorazd slávi 1150 rokov od kňazskej vysviacky

Modlitby a svätí Zaujímavosti Život svätých

Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta v Močenku a obec Močenok pozývajú 28. júla 2019 na slávenie spomienky 1150. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda do Močenku-Gorazdova. Svätej omši, ktorá sa začne o 9:30, bude predsedať vojenský ordinár Mons. František Rábek.

O 15:00 bude pokračovať XXVII. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2019. „Príďme spoločne vzdať úctu a vďačnosť nášmu slovenskému arcibiskupovi svätému Gorazdovi na tomto vzácnom mieste jeho narodenia,“ povzbudzuje k účasti Daniela Suchá z DEDIČSTVA OTCOV, o. z.

Sv. Gorazd bol prvým a priamym nástupcom sv. Metoda v správe školy a zrejme aj arcibiskupstva. Dá sa povedať, že bol tretím apoštolom Slovákov, popri sv. Cyrilovi a Metodovi. Je najstarším známym kňazom a svätcom nášho pôvodu.

Sv. Gorazd bol po Slavomírovi druhým Slovákom v dejinách, ktorý trpel za vieru. Aj Gorazdovi vďačíme za preklad Svätého písma do slovanského jazyka, ktoré preložil so sv. Cyrilom a Metodom a ďalšími spolupracovníkmi a môže teda byť považovaný aj za prvého slovanského spisovateľa. Je prvým Slovákom, o ktorom kresťanská tradícia zachoval povesť svätosti.

Lost Password

Sign Up