22.6. Svätý Tomáš Morus

svaty

Sir Tomáš Morus (7.2. 1478 – 6.7. 1535) bol anglický popredný právnik, filozof a štátnik, ktorý sa stal kancelárom Britského kráľovstva, čo bola hneď pod kráľom najdôležitejšia funkcia. Túto funkciu vykonával od októbra 1529 do 16. Mája 1532. S politických diel najznámejším je Utópia, ktorú predstavil v roku 1516.

Tomáš Morus bol predným odporcom reformácie a patril ku kritikom teologických konštruktov Martina Luthera a Jána Kalvína. Anglický kráľ Henry VIII požiadal Tomáša Morusa, aby mu u pápeža vybavil anuláciu jeho manželstva, nakoľko pápež odmietol Henrymu VIII vyhovieť potom, čo dostal už výnimku na sobáš. Tomáš Morus mal osobitné meno a postavenie v očiach pápeža, nakoľko jeho dielo na obhajobu katolíckej Cirkvi v čase reformácie sa stretlo s veľkým uznaním. Napriek tomu Tomáš Morus odmietol kráľovu požiadavku a nesľúbil mu v tomto smere žiadnu aktivitu. V roku 1530 Tomáš Morus odmietol pridať svoj podpis pod list predstaviteľov Cirkvi a aristokratov žiadajúcich pápeža Klementa VII., aby anuloval manželstvo Henrycha VIII.

Tomáš Morus bol následne vystavený škandalizácií, že mal brať úplatky, čo sa nikdy nedokázalo a kráľovský dvor hľadal dôvod na jeho popravu. Nakoniec ho našli v momente, ako odmietol spolu s biskupom Fisherom pokloniť sa anglickému kráľovi, ako hlave novej anglikánskej Cirkvi. Tomáš Morus bol rok zavretý vo veži a medzitým pokúšaný aj rodinnými príslušníkmi, aby uznal kráľa ako hlavu cirkvi. Ten to odmietol a 6. Júla 1535 bol popravený. Tomáš Morus na popravisku povedal, že “Bol som dobrým služobníkom kráľa, ale na prvom mieste stojí Boh.” Po smrti bol vyhlásený za svätého z titulu martýrstva. Pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za patróna politikov.

Lost Password

Sign Up