Spoznajme rôzne podoby krížov v kresťanstve

spoznajvieru

Kríž, ako hlavný symbol kresťanstva prešiel počas 2000 rokov rôznymi zmenami. Kríž je symbolom ukrižovania Krista a pre pohanov bol symbolom potupnej smrti a hlavným symbolom porážky. Skutočnosť, že ranní kresťania si zvolili kríž, ako hlavný symbol nového náboženstva bolo pre pohanov bláznovstvom. Tento symbol bol totiž v priamom protiklade voči vtedajšej pohanskej kultúre prezentovať vládcov ako neporaziteľných víťazných bohov.

“Crux ordinaria” je známy aj ako Latinský kríž a je najpouživanejšou formou kríža v Rímskokatolíckej cirkvi
Jeruzalemský kríž pozostáva z piatich “Gréckych krížov” v tvare znamienka plus. Kríž reprezentuje podľa jednej definície 5 rán Krista, podľa druhej definície ide o symbol Krista a štyroch evanjelií.
Grécky kríž pochádza zo 4 storočia a tvoria ho rovnako dlhé ramená. Používa sa v súčasnosti najčastejšie v ortodoxnej cirkvi.
Pápežský trojramenný kríž symbolizuje autoritu pápeža. Biskupi používajú dvojramenný kríž.
Symbol cisára Konštantína známy aj ako Kristov Monogram, ktorý získal vo videní a dal ho na vojenské zástavy s prisľúbením víťazstva.
Kríž sv. Petra, ktorý symbolizuje jeho ukrižovanie dole hlavou ako znak nehodnosti byť ukrižovaný ako Kristus.
Koptský kríž je v tvare Gréckeho kríža doplnený o zobrazenia a ornamenty. Kríž používajú koptskí katolíci a Koptská Cirkev v Alexandrii v Egypte.

Lost Password

Sign Up