Na svete existuje relikvia sv. Michala archanjela

spoznajvieru

V Katolíckej cirkvi existuje tradícia uctievania objektov, ktoré majú nejaké spojenie s tými, ktorých Cirkev vyhlásila za svätých. Cirkev neuctieva svätých, ale uctieva Boha, ktorý cez život svätých ako lúč svojich milostí sa ukazuje svetu. Svätý nedisponuje ničím, čo by nemal od Boha. Preto sa Cirkev nikdy nemodlí k svätým, ale modlí sa na orodovanie svätých. Svätý bez Boha nedisponuje ničím.

Zmysel orodovania je inšpirovaný príbehmi zo Starého zákona, kde napríklad aj Mojžiš neraz orodoval u Boha, aby po previnení židov nezničil celý národ a zmenil tak Božie rozhodnutie. Cirkev nedovoľuje žiadne zbožšťovanie relikvií, ale vzdanie im úcty. Je to to isté, ako keď si človek príde uctiť k pomníku napríklad obetu padnutých vojakov. Neznamená to, že svojou prítomnosťou pri pomníku ich zbožňuje, ale vzdáva úctu ich obete.

Delenie relikvií v Cirkvi spadá do troch kategórií.

Relikvie prvej triedy sú časti tela svätca. Najčastejšie sú to častí kostí, krvi, vlasov, lebka alebo neporušené telo.

Relikvie druhej kategórie sú veci, ktoré svätec často používal, ako napríklad oblečenie.

Relikvia tretej kategórie je tá, ktorá sa dotkla relikvie prvej alebo druhej kategórie.

Poväčšine sa relikvie spájajú so svätcom, ktorý žil na zemi. Napriek tomu sa traduje, že existuje aj relikvia spojená s nebeskými bytosťami. Jednou z nich je aj relikvia spojená s princom nebeských vojsk, sv. Michalom Archanjelom.

Podľa tradície sa v roku 493 zjavil sv. Michal Archanjel talianskemu biskupovi a počas zjavenia posvätil jaskyňu. Toto miesto sa stalo známe ako Svätyňa sv. archanjela Michala na hore Gargano. Je to jedna z najstarších svätýň zasvätená sv. Michalovi a v rannom stredoveku sa stala centrom kresťanských púti.

Svätý Michal povedal talianskemu biskupovi: “Som archanjel Michal a rozhodol som sa, že budem bdieť na tomto mieste na svete a uchovám ho v bezpečí.” Keď prišli neskôr biskup posvätiť jaskyňu, sv. Michal Archanjel povedal: “Toto miesto nemusíte vysvätiť, pretože ho posväcujem ja svojou prítomnosťou.” Legenda hovorí, že odtlačok nohy v kameni patrí priamo sv. Michalovi Archanjelovi.

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Lost Password

Sign Up