Ako bola Panna Mária korunovaná v nebi?

spoznajvieru

Svätá Brigita Švédska (1303 – 1373) patrila medzi najväčšie mystičky stredoveku. Stala sa patrónkou nielen Švédska, ale aj celej Európy.

Medzi veľa zjaveniami mala aj tie, kde jej bola predstavená Panna Mária ako Kráľovna neba. Od čias Šalamúna kráľovnou nebola manželka kráľa, ale matka. Preto aj Panna Mária je aj podľa židovskej tradície ako matka Ježiša -Kráľa neba a zeme, kráľovnou.

V zjavení svätá Brigita opísala, ako videla Pannu Máriu s korunou na hlave so siedmimi ľaliami a drahokamami. Každá ľalia a každý drahokam predstavoval inú jedinečnú vlastnosť, v ktorej Panna Mária dosiahla dokonalosť. Číslo sedem je v Biblii symbol absolútnej dokonalosti a dôkazom, že Panna Mária je korunou Božieho stvorenia.

Svätá Brigita opísala Pannu Máriu Kráľovnú neba, ako má na hlave drahocennú korunu.  Jej prekrásne svetlé vlasy videla prechádzať pleciami. Panna Mária mala žiariacu zlatú tuniku a závoj belaso modrý ako nebo. Keď sv. Brigita bola v extáze, zjavil sa jej sv. Ján Krstiteľ, ktorý jej vysvetlil symboliku toho, čo predstavovali jednotlivé prvky.

Koruna znamená, že Panna Mária je Kráľovna a teda matka Kráľa. Jej vlasy ukazujú na jej čistotu a dokonalosť, symbolizujú označenie Panna panien. Jej modrý závoj je symbolom odumretia všetkých svetských túžob. Zlatá tunika je symbolom horiacej lásky a milosrdenstva.

Ježiš Kristus vložil do jej koruny sedem ľalií, ktoré sú symbolmi :

1. Pokory, 2. Bázne pred Bohom, 3. Poslušnosti, 4. Trpezlivosti, 5. Láskavosti 6. Pokoja, 7. Milosti.

Tá sa prejavuje tým, že o čokoľvek ju človek prosí a je jeho potreba v súlade s Božou vôľou, Panna Mária ho vypočuje. Pannu Máriu preto nazývame milostiplná, pretože disponuje plnosťou týchto milostí, ktorých zdrojom je Boh.

Sedem drahokamov, ktoré Ježiš vložil do jej kráľovskej koruny, predstavujú:

1. Neobyčajnú cnosť, pretože neexistuje žiaden duch, ktorý by mal akúkoľvek vlastnosť vyššieho stupňa ako dosiahla Panna Mária,

2.  Dokonalú čistotu, kedy ani znak nečistoty nebol na jej duši. Žiaden diabol na nej nenašiel nič nečisté. Jej čistota bola dokonalá, pretože sa stala miestom pre prijatie Krista na svet. Preto bola Panna Mária uchránená od dedičného hriechu.

3. Krásu, všetci svätí a anjeli chvália Boha v odraze krásy Panny Márie ako najdokonalejšieho Božieho stvorenia.

4. Rozum, ktorým jej Boh zjavil poznanie Boha ako žiadnemu inému duchu a stvoreniu,

5. Silu, ktorý jej dáva moc zničiť všetko stvorené a mať nad tým moc,

6. Žiaru, ktorá preniká žiaru všetkých anjeľov a osvetľuje ich. Zároveň bráni diablom pozrieť sa na Pannu Máriu do tváre. Je odbleskom jej majestátu a krásy.

7. Rozvážnosť. Podľa sv. Brigity neexistuje žiadna radosť, ktorá by nemala svoj prameň u Márii. Naša radosť bude úplne len po boku jej majestátu v nebi.

Maria, Kráľovná neba, oroduj za nás!

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up