Ako a kedy vznikla pobožnosť Krížovej cesty?

spoznajvieru

Jednou z najviac pretrvávajúcich foriem modlitby je Via Crucis – Krížová cesta. Pozostáva z modlitby a rozjímania podľa jednotlivých zastavení Krista na ceste k ukrižovaniu.

Podľa tradície táto pobožnosť našla inšpiráciu v živote Panny Márie, ktorá po zmŕtvychvstaní Ježiša pravidelne chodila na jednotlivé miesta Kristovho utrpenia.  

Panna Mária však nie je « autorom » pobožnosti. Až v piatom storočí svätý Petrionus, biskup v talianskej Bologni sa rozhodol postaviť miesta, ktoré pripomínali miesta utrpenia Ježiša v Jeruzaleme. Komplexnosť krížovej cesty však vznikla až v 15. storočí.

V stredoveku nebolo pre pútnikov jednoduché, aby navštívili miesta, na ktorých Ježiš pôsobil. Následkom križiackých výprav sa pre kresťanov stalo problémové chodiť do Svätej zeme a preto sa predovšetkým františkáni rozhodli po Európe vystavať kaplnky a svätyne, ktoré sa snažili byť replikami miest, na ktorých pôsobil Ježiš.

Súčasnú podobu krížovej cesty vytvoril blahoslavený Alvaro z Cordobi, dominikánsky kňaz, ktorý vystaval jednotlivé zastavenia krížovej cesty.  

Boli to opäť františkáni, ktorí v 17 storočí dostali povolenie od pápeža, aby zastavenia krížovej cesty mohli vystaviť v kostoloch. Zároveň chceli, aby tí, ktorí sa takýmto spôsobom budú krížovú cestu modliť, dostali rovnaké odpustky ako sa udeľujú tým, ktorí navštívili Jeruzalem. Tejto požiadavke vyhovel pápež Inocent XI.

Lost Password

Sign Up