Vďaka smrteľnej pandémii v 14. storočí máme dnešnú modlitbu Zdrávas Mária

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi spoznajvieru Viera a život

V 14. storočí sa Európou prehnala obrovská pandémia, ktorej podľahla tretina obyvateľstva. Práve toto obdobie bolo momentom, kedy sa veriaci uchyľovali na pomoc Panne Márii, ktorá pri zjavení archanjela Gabriela bola označená tou, ktorá disponuje všetkými milosťami. Kým svätí nedisponujú ničím a môžeme sa utiekať len k ich orodovaniu, Panna Mária disponuje sama všetkými milosťami a vie ich dávať ľuďom. Toľko prisľúbenie archanjela Gabriela.

Dnes modlitbu známu ako Zdrávas Mária tvoria tri časti. Prvá je tá, ktorú Panna Mária dostala zvestovanú od archanjela Gabriela: “Zdráva Mária, milosti plná, Pán s Tebou.” (Lk 1:28) Druhá časť sú slová Alžbety pri navštívení Márie, ktorými ju privítala: “Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.” (Lk 1:42). V tejto podobe sa Cirkev modlila Zdráva Mária až do 14. storočia, teda času kedy vypukla v Európe smrteľná epidémia čierneho kašľu, ktorej podľahla až tretina obyvateľov kontinentu. V tomto čase spontánne viaceré rehoľné rády, osobitne františkáni, začali naliehavo prosiť Pannu Máriu o pomoc a k modlitbe Zdrávas Mária pridali preto jej tretiu časť, ktorú sa modlíme dodnes a znie “Svätá Mária Matka Božia pros za nás hriešnych teraz i v hodine smrti našej amen.”

Podľa arcibiskupa Fultona J. Sheena práve táto pandémia prinútila veriaci ľud sa neustále prihovárať Márii, aby ľudí zobrala pod ochranu nielen počas života, ale v čoraz väčšom počte pri ich smrti. Cirkev sa spontánne takto modlila v čoraz väčšom počte a Tridentský koncil v 16. storočí oficiálne pozmenil modlitbu do podoby, ako ju poznáme dnes.

Lost Password

Sign Up