Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

spoznajvieru

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam?

Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie:

V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a cudzoložstvom išlo o takzvané kardinálne hriechy. Staroveké kánony stanovovali, že človek, ktorý zaprel vieru, musel konať dlhodobé pokánie, niekedy až dvadsaťjedenročné, až potom mohol prijať rozhrešenie.

Slúžiť „iným bohom“ sa považovalo nielen za čosi nesprávne, ale za otročenie démonom. Preto svätý apoštol Pavol píše: „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?!“ (2 Kor 6, 14 – 16).

Je teda zrejmé, že ten, kto je členom akéhokoľvek iného náboženského spoločenstva alebo sekty, sám seba vylúčil z Kristovej cirkvi a nesmie prijímať sväté tajomstvá (sviatosti). Ak máte úplnú istotu, že taký človek žije medzi vami a miestny kňaz nie je ochotný s tým nič urobiť, mali by ste sa obrátiť na príslušného biskupa.

Lost Password

Sign Up