18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

spoznajvieru Zaujímavosti

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame týchto 18darov.

  1. Modlitba

Modlitbu začíname a končíme znakom kríža. Znakom kríža zvolávame Ducha Svätého, aby povzniesol našu modlitbu k Bohu.

 2. Otvárame sa milostiam

Znak kríža nás pripravuje na prijatie Božieho požehnania a našu vôľu pripravuje na spoluprácu s Bohom a na prijatie jeho milosti.

3. Požehnáva deň

Znak kríža urobený nábožne počas dňa zvoláva Božie požehnanie na naše činy, ktoré sú v súlade s Božou vôľou.

4. Oddávame sa celý

Pri znaku kríža prechádzame rukou od čela k pleciam a srdcu. Týmto žiadame Boha, aby požehnal našu myseľ, city a naše telo pre konanie dobra a ochranu pred Zlým.

5. Uznanie vtelenia Krista

Pápež Innocent III nariadil, aby pri prežehnávaní mal veriaci spojené aspoň dva prsty, čo je znakom dvojitej podstaty Ježiša Krista – ľudskej a Božej. Pohyb od čela smerom dole je znakom zostúpenia Krista na zem.

6. Pripomenutie umučenia Pána

Samotný znak kríža je priamym pipomenutím si utrpenia a ukrižovania Ježiša Krista a uctením si jeho piatich rán.

7. Uznanie Trojjedinosti Boha

Zvolaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého uznávame katolícku dogmu zjavenú Cirkvou, ktorú v evanjeliu nikde evanjelisti nespomínajú a síce, že v Bohu sú Tri Božské osoby. Aj z tohto dôvodu ak veriaci nepoužíva pri prežehnaní spojené dva prsty na uznanie dvoch podstát Ježiša Krista, má podľa pápeža Innocenta III. použiť tri spojené prsty na uznanie jeho Trojjedinosti.

8. Zameranie sa na Boha

Znak kríža upriamuje našu modlitbu na Boha a umenšuje človeka.  Uznanie, že Syn a Duch Svätý pochádzajú od Boha Otca  

9. Uznanie, že všetko pochádza od Otca

Ak zdvihneme ruku na čelo uznávame, že Otec je prvou osobou Svätej Trojice. Znížením ruky na pleco prehlasujeme, že Syn pochádza od Otca a prenesením ruky na druhé pleco potvrdzujeme, že Duch Svätý pochádza z lásky Otca a Syna. Takto uznávame, že všetko pochádza od Boha Otca.

10. Vyjadrujeme vieru

Znak kríža je potvrdením viery k vteleniu, ukrižovaniu Ježiša Krista a existencie Svätej trojice. Znak kríža je súbor gest a slov, ktorými sa prehlasujú pravdy vyznania viery.  

11. Božie meno je duchovnou mocou

Vo svätom Písme na dvoch miestach vidíme silu Božieho mena. Sv. Pavol v liste Filipanom hovorí: “ aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. » Evanjelista Ján « urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.”

12. Kríž ako znak tých, čo nasledujú Krista

Ktokoľvek vezme na seba kríž a nasleduje Krista, sa stáva Kristovým učeníkom. Znakom Krista si sami pripomíname túto podmienku kresťanstva ohlásenú Kristom. Akceptujeme každodenný kríž a niesť ho s Kristom.

13. Prosíme o pomoc

Krížom prosíme Krista, aby nás podoprel tak, ako priateľ podopiera pod rukami a pomáha niesť ak sme unavení alebo padáme.

14. Potvrdzujeme prijatie krstu

Krst sme prijali v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Znakom kríža zvolávame svoju príslušnosť k Trojjedinému Bohu rovnako ako sme o to požiadali pri krste. Podľa kardinála Ratzingera potvrdzujeme takto svoje rozhodnutie patriť Bohu.

15. Ničíme prekliatie

Znakom kríža prechádzame rukou zľava do prava, čo je podľa svätého Jána de la Sale, znakom rozviazania prekliatia a zvolávania požehnania.  Znamená to našu túžbu po smrti prejsť ku Kristovi.

16. Prijatie označenia Kirsta ako pastiera

Znak kríža ukazuje, že patríme Kristovi ako nášmu pravému pastierovi a nechávame sa takto dobrovoľne označiť rovnako, ako značil za čias Krista pastier svoje stádo.

17. Kríž odháňa diabla

Svätý Ján Chryzostom hovoril o znaku kríža ako nástroju, ktorý pretína úklady diablove a to mocou, ktorá na nás cez kríž prichádza.  

18. Svedectvo pre iných

Znak kríža častokrát robíme verejne pred inými. Týmto sa stávame svedkami Krista, ktorý prisľúbil, že nezaprie toho, kto ho nezaprie verejne.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up