Kardinál Raymond Burke príde na Trnavskú novénu

dianie Zaujímavosti

Emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej Signatúry a emeritný arcibiskup v St. Louis v Spojených štátoch Raymond Leo Burke navštívi Trnavu v dňoch 15. – 18. novembra 2019. Pontifikálnu svätú omšu spojenú s procesiu k Panne Márii Trnavskej bude celebrovať v nedeľu, 17. novembra 2019 o 9.30 hod. v Bazilike sv. Mikuláša.Okrem toho odslúži sväté omše podľa misála sv. Jána XXIII., stretne sa s kňazmi a zúčastní sa prezentácie kníh. Raymond Leo kardinál Burke sa narodil 30. júna 1948 v USA, v Richland Center, v štáte  Wisconsin. Kňazský seminár navštevoval v La Crosse. Neskôr študoval vo Washington, D.C., a  v Ríme, kde ho pápež sv. Pavol VI. vysvätil v roku 1975 za kňaza. Vyučoval náboženstvo vo farnosti a od roku 1980 pokračoval v štúdiu kanonického práva v Ríme. Za biskupa bol vysvätený v roku 1995 pápežom sv. Jánom Pavlom II..  Takmer deväť rokov bol biskupom La Crosse, kde založil svätyňu Našej Panej z Guadalupe. Neskôr pôsobil štyri roky ako arcibiskup v meste St. Louis. V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. kreoval za kardinála a menoval za prefekta Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. V roku 2014 ho pápež František vymenoval na post kardinála – patróna suverénneho rádu Maltézskych rytierov. Je členom Kongregácie pre kauzy svätých a členom Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej Signatúry. Kardinál Burke navštívil Slovensko niekoľkokrát. Naposledy v apríli 2018 na pozvanie Spoločenstva Ladislava Hanusa sa zúčastnil Bratislavských Hanusových dní. V auguste 2012 sa na pozvanie Slovenskej spoločnosti kánonického práva zúčastnil sympózia kánonického práva v Spišskom Podhradí a deň predtým sa spolu s bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. S. Zvolenským pomodlil pri pamätníku nenarodených detí pred Modrým kostolom v Bratislave. Viac informácii o kardinálovi Burkem a jeho návšteve nájdete na linku: http://www.kardinalburke.sk

zdroj: trnavská arcidiecéza

Lost Password

Sign Up