Bratislavské Korunovačné slávnosti sa dotkli dna.

NajnovsieBlogy

Zázraky sa dejú. 17-ty ročník Korunovačných slávností bol zorganizovaný. Napriek tomu, že finančný príspevok zo strany Hlavného mesta Bratislavy a Starého Mesta bol: 0 a 0.

Predpoveď počasia hlásila celé tri dni búrky. Na poslednú chvíľu sme menili miesto realizácie obradu korunovácie. Jezuitský kostol nám poisťovne nechceli poistiť pre prípad incidentu, ktorý sa stal minulý rok na Hlavnom námestí, keď vyhorela kaviareň Roland. Ústretovosť, že sme v našom termíne dovolili Maďarskému kultúrnemu inštitútu zorganizovať Dni maďarskej kultúry nám bola vrátená: obrad korunovácie sme odohrali na ich pódiu.

Na obrazovku v pozadí sme premietli autentický korunovačný oltár Dómu sv. Martina. Kvôli zdravotným ťažkostiam a udalostiam v rodine sa menili i obsadenia hlavných rolí i vedľajších, čo nám spôsobovalo ťažkosti pri šití kostýmov. Ani vo Viedni sme nenašli primerané šaty pre kráľovský pár. Preto sme sa rozhodli pre ušitie vlastných. Neboli tak honosné a výpravné ako barokové šaty, ale boli verné obdobiu empíru.

Vďaka za to patrí našej dvornej kostymérke Márii Molende, ktorá popri tom ušila vojenské kabáty aj pre našich gardových vojakov.  Napriek veľkej horúčave, ktorá v deň korunovácie panovala, účinkujúci zinscenovali korunovačný obrad s patričnou dôstojnosťou. Ďakujem za to režisérovi SND Marekovi Mokošovi, hlavným protagonistom: kráľovnú Máriu Ludoviku stvárnila herečka z Nitry Janka Labajová, cisára Františka – herec zo SND Roman Poláčik, biskupov hrali: Robert Weber, Ivan Schuller, Peter Zmeko, Pavol Neogrády. Ďalej ďakujem všetkým ďalším hudobným účinkujúcim, ktorí zahrali Mozartovu Korunovačnú omšu a hercom, ktorí hrali cirkevných predstaviteľov, vojakov a vlajkonosičov, šľachticov s korunovačnými insígniami i dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri organizácií a technickom zabezpečení ozvučenia, veľkoplošnej obrazovky, vybudovania veľkého stanu pre výstavu o korunovácii Márie Terézie.

Ďakujem zároveň aj všetkým stánkárom, ktorí sa zúčastnili korunovačného jarmoku a pomáhali vytvárať výbornú atmosféru v meste. Spočiatku poniektorí mali veľké obavy, že sa spojili 3 podujatia v jeden termín: Naše korunovácie, taliansky festival Dolce Vitaj a Dni maďarskej kultúry. Mysleli si, že sa akosi stratia. Ale výsledok bol neočakávaný: na podujatí sa zúčastnili tisícky ľudí. Potom nám povedali: všetky  výčitky berieme späť. Týmto sme zároveň ukázali, že vieme spolupracovať a komunikovať, že nám skutočne ide o naše mesto, našu históriu a našich ľudí. Korunovačné slávnosti nastavujú politikom zrkadlo.

Ukazujú, akí by mali byť ľudia vo volených funkciách. Kráľ bol arcibiskupom nabádaný k nastoľovaniu spravodlivosti, pretože bez spravodlivosti neobstojí žiadne kráľovstvo na zem. Kráľ bol nabádaný, aby sa staral hlavne o tých najbiednejších: chudobných, siroty a vdovy. K výbornej atmosfére, ktorá v meste panovala, pomohli i všetci „verní poddaní“, ktorých sme prosili o modlitbu za dobré počasie. A naozaj bolo výborné. Korunovačné slávnosti 2019 boli preto naozaj dôstojné. Udržali sme ich dôstojnosť aj napriek tomu, že sme tento rok dorazili ku dnu: k dvom nulám, ktoré sme dostali od našej bratislavskej samosprávy. Budúci rok sa od tohto dna odrážame.  26.-28 jún 2020.

Miroslav Vetrík, organizátor a člen predsedníctva KDŽP

Lost Password

Sign Up