Starozákonný príbeh vernosti: Putifarova žena

NajnovsieBlogy

     Rozpoviem Vám jeden nádherný starozákonný príbeh vernosti. Je ich tam veľa. Sú fascinujúce a strhujúce. Ešte stále, aj dnes. Jednoducho nestarnú. Chceš ostať mladým? Pozývam Ťa k tomu. Čítaj! Toto je jeden z nich.

    Možno mnohí, ale možno iba niektorí, poznáte príbeh o Jozefovi, ktorého vlastní bratia predali do Egypta a okrem iného, ocitol sa v Putifarovom dome.  Skúsime tento krásny biblický príbeh vyrozprávať na jednej strane, hoci pre jeho vysoko emočný náboj a Jozefovu neochvejnú dôveru v Boha je v pár riadkoch ťažko vypovedateľný.

Jeho odkaz je veľmi silný a vysoko aktuálny aj pre dnešný svet. Prečo? Lebo chýbajú nám skutoční muži. Chýbajú nám skutočné milujúce ženy. Chýbajú nám  muži, ktorí sa neboja byť mužmi, a chýbajú nám ženy, ktoré sa nehanbia byť ženami. Kríza dnešnej doby. Aká obyčajná. Zároveň aká vážna! 

     Jozef bol najmladším Jakubovým synom. (Potom bol ešte mladší, Beniamín.)  Nakoľko bol synom od jeho druhej manželky Ráchel, a na ktorého toľko vytúžene čakal, zo všetkých svojich synov ho miloval najviac. Navonok to vôbec ani neskrýval. Naopak vo svojej otcovskej radosti, dal mu ušiť najkrajšiu tuniku. Tá vzbudila závisť u Jozefových bratov. Hlavným zdrojom závisti nebola krajšia tunika, ale Jakubová láska k Jozefovi. Aká malosť ducha. Závidieť lásku. Lásku otca a syna.

     Stalo sa, že Jozefovi bratia pásli ovce v Sicheme, a tak zavolal Jakub svojho syna Jozefa a poslal ho k bratom odniesť obed. Bratia keď z diaľky uvideli, že ide k ním, utrúsili poznámku: „Aha snár prichádza.“ V tej chvíli vošla do nich toľká nenávisť spradená so závisťou, že skôr než k nim dorazil dohodli sa, že ho zabijú. Na príhovor najstaršieho brata Rubena tak neurobili, ale keď prišiel, chytili ho a hodili do cisterny. Nebola v nej voda.  V tom čase šla okolo karavána Izmaelitov, prichádzajúcich z Galaádu,  Madiánskych kupcov, smerujúcich so svojím tovarom do Egypta. Bratia sa dohodli a predali ho za dvadsať strieborných. Tak sa stal Jozef súčasťou ich tovaru. Presne tak, ako sa neraz deje aj dnes. Mnoho ľudí sa stáva iba obyčajným tovarom, ktorý môžeš kúpiť, alebo predať. Tí ho v Egypte predali Putifarovi, veliteľovi telesnej stráže faraóna. Pre Jozefovu poslušnosť a jeho zdar, Putifar mu zveril, celý svoj dom. Skrze neho Boh požehnal všetko, čo bolo v dome i na poli jeho pána.

     Stalo sa že manželka Putifara sa zahľadela do Jozefa. Bol peknej postavy a krásny na pohľad. Vždy keď mala príležitosť, každý deň ho zvádzala slovami: „Poď, ľahni so mnou!“ Deň čo deň ho zvádzala a nahovárala, ale on odoprel sa jej oddať. A stalo sa keď boli doma sami, žena ho chytila za plášť so slovami: „Ľahni so mnou!“ Ale on ušiel a plášť jej nechal v rukách. Ona však vykríkla a zvolala domácich a kričala ako ju chcel Jozef zneuctiť a ako dôkaz ukazovala na Jozefov plášť, ktorý ostal pri nej. Intrigy ženy, často krát pripomínajúce tú dnešnú. Len s inými scenármi. Jozefov pán, keď sa to dozvedel, dal Jozefa chytiť a vrhnúť do väzenia, kde boli väznení kráľovskí väzni. To všetko sa stalo preto, aby Jozef sa neskôr stal prvým v Egypte po faraónovi.

     Jozefov  príbeh, je príbehom vernosti a skutočnej nesebeckej lásky. Bol mimoriadne veľkým mužom. Poznáš ho? Nie? Zoznam sa s ním. Ako? Načúvaj hlasu svojho srdca. Buď skutočným mužom. Ak ním nie si, stále sa ním môžeš stať. Kedy? Teraz. Nie zajtra. Dnes. Prekonaj chúťky zmyselnosti. Jozef, aj keď ako slobodný muž mohol využiť neprítomnosť svojho pána v dome, a zhrešiť s jeho ženou. Neurobil tak. Vieme byť aj dnešní muži skutočnými mužmi? Dokážeme odolať chúťkam a zvodom dnešnej, cudzej ženy  alebo skôr príležitosť na chúťky vyhľadávaš. Ak si iba zmyselný, nestojíš za nič, ale ak dokážeš odolať aj vábeniu cudzej ženy stávaš sa skutočným mužom.

Mužom, ktorého mužnosť budú obdivovať mnohé ženy. A tá Tvoja najviac. Neboj sa nebude žiarliť, bude naopak žiariť. Nie preto, lebo si krásny. Nie preto lebo si mladý a plný sily. Ale preto, lebo si skutočný muž, ktorý dokáže vládnuť nad svojimi pudmi a odolať zvodom tohto sveta. Zvodom cudzích žien a miluješ iba tú, ktorá Ti bezhranične patrí. Tvoja manželka! 

Jozef sa nebál ujsť z domu von a nechať aj svoj plášť v rukách chlipnice, aj keď si uvedomoval riziko nespravodlivého trestu. Bola paňou domu. Jozef nebol ten, ktorý by žaloval u svojho pána na jeho manželku, že ho neustále zvádza, ale poctivo vykonával prácu sluhu (správcu), ktorá mu bola zverená. Nefňukal. Bol verný vo  všetkom čo mu jeho pán zveril. Oplatilo sa. Boh mu kladie k nohám celý Egypt a nielen ten. V čase hladu prichádzajú k nemu vlastní bratia z Kanaánu, ktorí ho zradili a potupne predali. Aj Tí padajú pred ním na kolená a prosia o odpustenie. Neboj sa ak sa nedá inak, padni na kolená aj Ty, a pros o odpustenie. Koho? Toho koho si zradil, opustil, zranil, potupil. Toho, koho si predal.

     Oplatí sa byť verný. Neboj sa ujsť pred hriechom aj dnes. Nie je to zbabelosť. Aj keď tento svet Ťa strháva, nezdávaj sa, lebo pre Teba je nachystaná oveľa väčšia odmena, akú si len vieš predstaviť. Jozef neskôr dostáva nielen moc, veľké bohatstvo, ale i manželku a dvoch krásnych synov (Manasses a Efraim).  Jozef egyptský je nádherným príbehom lásky a vernosti. Oplatí sa ho nasledovať aj dnes. Byť skutočným mužom je výzvou na každý deň. Ak ním nie si, staň sa ním ešte dnes!

Michal El Dorkas

Lost Password

Sign Up