Novoročné želanie Evy Kristinovej

blogy NajnovsieBlogy

Novoročné želanie pani Evy Kristinovej, predsedníčky honoris causa o. z. DEDIČSTVO OTCOV 

K 27. výročiu vzniku našej druhej Slovenskej republiky jej z celého srdca i duše želám:

  • Aby sme my, jej občania konečne dozreli v pravé a nezištné vlastenectvo. 
  • Aby sme na základe vlastných vedomostí a skúseností vedeli sa rozvážne rozhodovať v prospech celku.
  • Aby náš národ gravitujúc dnu do seba zdarne rástol z vlastných zdravých koreňov.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

  1. januára 2010 – Sviatok Bohorodičky Panny Márie

Lost Password

Sign Up