Židovský mysliteľ: Doposiaľ sa poľovalo na prvom mieste na židov, teraz to budú katolíci

komentare

Útoky ľavicových médií a progresívnych politikov sú v prvom rade zamerané na katolíkov. S týmto tvrdením prišiel konzervatívny autor a komentátor Ben Shapiro na konferencii v USA. 

Budúcnosť Spojených štátov podľa Shapira závisí od udržania aliancie medzi hodnotami židovsko-kresťanskej civilizácie a Bohom, ktorý ich stvoril. Shapiro patrí medzi ortodoxných židov a Desať Božích prikázaní, ako aj Ježišovú kázeň na Hore blahoslavenstiev považuje za skutočný základ súčasného spoločenského usporiadania. Podľa Shapira aj osvietenstvo len rozpracovalo to, čo bolo dávno integrované v civilizácii vďaka kresťanstvu a judaizmu.

 Veľa ľudí dnešnej doby podľa Shapira ignoruje skutočnosť, že spoločnosť stojí na týchto základoch. “Aj smartfón je výsledkom činnosti slobodného trhu. Slobodný trh akceptuje hodnotu a slobodu jednotlivca. Jednotlivec nemá však slobodu a hodnotu, ak ich nemá od Boha.” Chudobný aj bohatý má rovnakú hodnotu v Božích očiach. Systémy, ktoré poprú existenciu Boha vždy siahnu skôr alebo neskôr na slobodu človeka. 

Shapiro hovoril o “kríze zmyslu bytia u ľudí.” Veľa ľudí našlo podľa neho zmysel života vo vyjadrovaní nespokojnosti. “Pramení to z toho, že veľa ľudí nevie, prečo sú na svete a aký zmysel bytia majú. Preto sú veriaci ľudia šťastnejší, pretože viera im skôr dáva odpovede na tieto otázky.”

Shapiro identifikoval tri hlavné prúdy, ktoré sa snažia podkopať postavenie náboženstva v spoločnosti. 

1. Média sa snažia svoj vplyv uplatniť tak, aby Cirkev bola vnímaná negatívne a to aj za cenu skresľovania udalostí, či priamo vytvorenia lživej kampane. Ako najnovší príklad uviedol histériu okolo udalostí v Covingtone, kedy média vyfabrikovali a rozšírili falošný príbeh o veriacom študentovi vystupujúcom za ochranu života, ktorý mal napadnúť vojenského veterána. Až dodatočné výpovede potvrdili, že išlo o úplnú lož. 

2. Druhé ohrozenie pochádza priamo zo štátnych inštitúcií, ktoré prijímajú zákony namierené proti Cirkvi a jej učeniu. Ako príklad uviedol prijímanie zákonov, na základe ktorých musia cirkevné inštitúcie v západných krajinách vyučovať LGBTI ideológiu v rozpore s učením Cirkvi. V opačnom prípade im bude odobratá licencia oprávňujúca poskytovať vzdelanie, či prijímať financie. “Kým doposiaľ štáty vždy prvých atakovali židov, teraz sú na rade prví katolíci,” uviedol Shapiro.

3. Rozklad cirkevného učenia a vedomia o ňom v samotných radoch Cirkvi. Cirkvi podľa Shapira strácajú vlastnú identitu a mladí ľudia sú vedení k povrchnej spiritualite, ktorá nemá základy. Toto všetko dopomáha k tomu, aby nerešpektovali Cirkvou stanovené pravidla a nariadenia, čím sa rozklad týchto inštitúcií ešte zrýchľuje.

Lost Password

Sign Up