Smeruje Harabin do KDŽP?

komentare

František Mikloško dokázal získať v posledných dňoch volebnej kampane veľmi silnú podporu najpoprednejších predstaviteľov KDH a novozaloženej Kresťanskej únie. Dá sa predpokladať, že drvivá väčšina sympatizantov oboch strán v prvom kole odovzdala hlas Mikloškovi tak, ako k tomu vyzvali predstavitelia týchto strán a to aj preto, že Čaputová mala pohodlný náskok.

František Mikloško nad tento rámec ešte dokázal mobilizovať aj svojích priaznivcov mimo kresťanského prostredia. Výsledok 5,6% je v tomto kontexte slabým výsledkom nie primárne pre Františka Mikloška, ale odzrkadľuje volebný potenciál oboch kresťanských strán, ktoré ho podporili najsilnejšou možnou silou.

 Na druhej strane sa KDŽP jednoznačne postavila na stranu kandidatúry Štefana Harabina. Skutočnosť, že KDŽP sa odmietla postaviť za Františka Mikloška naznačuje aj to, že strana nechce s KDH a KÚ zápasiť o rovnakú skupinu voličov. KDŽP sa svojou jednoznačnou podporou Harabinovi vydala cestou oslovovania kresťanských voličov s vlasteneckým pátosom, ktorí dnes nie sú voličmi Kotlebu. Práve to, že sa Harabinovi podarilo aktivizovať takmer 300 000 vlastných voličov je skutočnou politickou zmenou v prípade, že sa podarí týchto voličov osloviť aj politickej strane.

Skutočnosť, že kľúčová osobnosť Harabinovej prezidentskej kampane, Marián Tkáč, sa stal spolu s Viliamom Oberhauserom a Mariánom Sevátkom členom KDŽP a kandidátmi strany do eurovolieb, naznačuje, že KDŽP sa bude snažiť osloviť Harabinové jadro voličov. Harabinová kampaň bola silne postavená na boji proti Istanbulskému dohovoru a genderizmu, čo je agenda spájaná s dlhodobou angažovanosťou kňaza zo Žakoviec Mariána Kuffu, ktorého brat Štefan Kuffa je na čele práve KDŽP. Vladimír Palko už počas prezidentskej kampane avizoval, že jeho odchod z aktivít Slovenského dohovoru za rodinu súvisí s tým, že u Kuffovcov je silná podpora Harabina. Je preto zrejmé, že najbližší voliči KDŽP sa nachádzajú práve v početnom Harabinovom tábore.

 Skutočnosť, že Marian Kotleba dokázal v prezidentských voľbách získať 10% hlasov znamená, že Harabinova popularita je nezávislá od Kotlebu a reálne disponuje vlastnými 300 000 hlasmi. KDH svojimi útokmi na Harabina si pritom zavreli dvere pri oslovovaní tejto masy voličov.

Zmenu politickej situácie neprinesie na Slovensku preskupovanie síl medzi stranami, ale to, komu sa podarí priniesť do politického života nových, doposiaľ neaktívnych voličov.

Podpora Mikloška ukázala trpkú realitu, že voličská báza KDH a Záborskej strany sa pohybuje v súčte na úrovni 5,6%. AK tieto dve strany zostanú rozdelené, v parlamente KDH nebude.

Skutočná zmena pre politickú scénu však nastane až v tom, ako sa podarí integrovať nových Harabinových voličov do politického straníckeho života. V tejto súvislosti víťazstvo Čaputovej bude pre stranícku mobilizáciu týchto prúdov priaznivejšie ako víťazstvo Šefčoviča. Aj preto z tábora Harabina a Kotlebu nezaznela Šefčovičovi žiadna podpora.


Lost Password

Sign Up