Prieskum ukázal silný nárast podpory ochrany života medzi voličmi

komentare

Občania Spojených štátov amerických sú podľa renomovaného prieskumu inštitútu Gallup čoraz výraznejšie zástancami ochrany počatého života.

Podľa prieskumu 39 percent obyvateľov zásadne odmieta  potraty a súhlasia s nimi len vo “veľmi špecifikovaných prípadoch.” Až 21 % obyvateľov USA odmieta potraty úplne a vo všetkých prípadoch. Za zmenu zákonov posilňujúcich ochranu počatého života je 60% obyvateľstva, čo je nárast až o 7% počas posledného roka.

Pre 29% obyvateľov je otázka potratov tak dôležitá, že je ochotná voliť iba takého kandidáta v politike, ktorý bude jasne zastávať a presadzovať politiku ochrany počatého života. V roku 1916 túto skupinu ľudí tvorilo iba 20% obyvateľov USA. Až 35% voličov v USA uviedlo, že je pre nich kľúčové voliť len tých kandidátov, o ktorých si myslia, že patria do “prolife tábora,” aj keď nevyjadrujú jasný záväzok presadiť prolife agendu. Na druhej strane iba 26% voličov z druhého tábora uviedlo, že je pre nich dôležité, aby politik patril do potratového tábora. Pred 3 rokmi bol tento rozdiel medzi oboma tábormi 6%, čím narástol o tretinu.

 Američania takto reagujú na aktivity guvernérov a zákonodarcov za Demokratickú stranu, ktorá presadzuje zabíjanie detí až do dňa narodenia. Demokratická strana zároveň presadila, aby lekári nemali povinnosť pomôcť deťom, ktoré potraty prežijú. V týchto prípadoch majú právo lekári nechať narodené deti zomrieť, tým, že ich nechajú bez pomoci.  

Na druhej strane republikáni pod vedením Trumpa presadzujú v štátoch, kde majú väčšinu, výrazné obmedzenia potratov. Úplnému zákazu na federálnej úrovni bránia rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý legalizuje doposiaľ potraty. Preto sa republikáni snažia prijať také zákony, aby teoretické právo na potrat existovalo, ale v praxi bolo nevykonateľné, nakoľko hranica výkonu potratu je stanovená nižšie ako schopnosť reálne zistiť graviditu. Popritom Trump prijal významné zmeny zákona, ktorými bráni propagácií a výkonov potratov doma a v zahraničí.

Najnovšie na Slovensku katolícky kňaz Juraj Vittek vzbudil rozhorčenie, keď v relácii na TV Lux vKontexte nazval katolíckych voličov Trumpa “fundamentalistami a radikálmi.”

Lost Password

Sign Up