Štúdia v 76 krajinách zistila, že naozaj “trpezlivosť ruže prináša.”

Ekonomicke spravodajstvo Ekonomika

“Trpezlivosť ruže prináša”, je známa metafora, ktorá sa traduje generácie. Trpezlivosť je aj cnosť. Najväčší prieskum k tejto téme bol vykonaný nemeckým inštitútom s popredným americkým Gallupovým inštitútom na vzorke 80 000 ľudí v 76 krajinách, aby zistil, aký ľudský faktor má najväčší vplyv na to, ktorý národ z dlhodobého pohľadu je bohatou alebo chudobnou krajinou. Na túto otázku stáročia hľadali odpoveď ekonómovia a sociológovia. Štúdia teraz prišlo s odpoveďou, ktorá leží mimo ekonomickej terminológie. Podľa výsledku, rozhodujúcim momentom je – trpezlivosť.

Prečo niektoré národy sú bohaté a iné nie? Prečo severské krajiny sú dvakrát tak bohaté ako napríklad Španieli aj keď pred pár stáročiami Španielsku patrilo pol zemegule? A prečo sú Španieli osemkrát bohatší ako africké krajiny? Túto otázku si kladú ekonómovia stáročia. Prečo napríklad Kanaďania majú 5x väčší príjem na hlavu ako napríklad Argentínčania? Ekonomická teória sa na tieto otázky snaží nájsť stáročia odpovede.

Z prieskumu vyšlo, že najdôležitejšou črtou, ktorá rozhoduje o bohatstve jednotlivcov a národov je „trpezlivosť.“ Ľudia v krajinách, ktoré sú najbohatšie vykazujú najvyšší príklon k trpezlivosti. Schopnosť byť trpezlivý je dlhodobým faktorom, ktorý vplýva pozitívne na bohatstvo krajín. Podľa analýzy tento fenomén platí, aj keď sa zohľadnia výsledky ekonomík za posledných 200 rokov.

Trpezlivosť vyvoláva dopyt pro dobre fungujúcich inštitúciách a nezávislom súdnictve. Takto fungujúce inštitúcie totiž dávajú väčšiu istotu pri plánovaní budúcnosti. Plánovanie je činnosť odvodená od trpezlivosti. Plánovanie sa prejavuje tým, že ľudia investujú do kvalitných strojov a vzdelania.

Naopak prieskum dokazuje, že nekvalitné zdravotníctvo a zlá bezpečnostná situácia v krajine alebo regióne sú primárnymi faktormi, ktoré spôsobujú, že ľudia prestanú veriť v zmysel plánovania a uprednostňujú rýchly konzum. Prejavuje sa to neochotou investovať, odkladať spotrebu a investovať do kvalitného vzdelania. Ako predstupeň častokrát je znížená nárok na kvalitu služieb, ktoré štát občanom poskytuje. V krajinách, kde vládne skorumpovaná elita a diktatúra, sa ťažko vytvárajú kvalitné inštitúcie, ktoré sú predpokladom udržateľného plánovania.

Prečo je na svete tak nerovnomerne rozdelená medzi ľuďmi a národmi trpezlivosť? Podľa ekonómky Falkovej, spoluautorky celosvetovej štúdie o príčinách rozdielnych preferencií medzi národmi, na rozvoj „trpezlivosti“ mali v dejinách národov aj vedľajšie doplňujúce faktory, ako náboženstvo, ale aj poloha, klíma a geografická poloha.

Lost Password

Sign Up