Tretina pracovných miest zanikne

Ekonomicke spravodajstvo Ekonomika

Nedávno bola zverejnená štúdia poprednej svetovej konzultačnej spoločnosti McKinsey, ktorá očakáva, že do 14 rokov zmizne na svete od 400 do 890 miliónov pracovných miest kvôli automatizácii. V súčasnosti je podľa štúdie už takmer 50% všetkých pracovných miest v hospodárstve nahraditeľných strojmi. V priemyselne krajinách je reálne podľa autorov štúdie očakávať, že až je tretina z celkového počtu pracovných miest v danom časovom horizonte zanikne.

Medzi najviac ohrozené pracovné miesta patria pracovníci v priemyselnej výrobe, v poľnohospodárstve, ale aj účtovníci, bankári, hypotekárni špecialisti, farmári, ktorí rýchlo zmiznú z trhu. Z krátkodobého hľadiska bude transformácia spojená s veľkými výdavkami pre štáty v oblasti sociálnej politiky, nakoľko časť populácie bude odkázaná na všeobecný príjem, nakoľko nebudú schopní si nájsť pracovné miesto. Druhý značný výdavok bude spojený s kompletnou zmenou školského systému a doškoľovacích aktivít. Tretí súvisí s výpadkom osobných daní.

Krajiny, ktoré v súčasnosti majú najlepšie školské systémy, majú najlepšiu šancu transformovať ekonomiku na vyššiu úroveň. Zo strednodobého hľadiska podľa štúdie práve tieto budú oveľa bohatšie, nakoľko nová ekonomika síce ničí stare pracovné miesta, ale produkuje nové, ktoré majú podstatne vyššiu pridanú hodnotu.

Najväčšia výzva pre štáty stoja v oblasti pracovného práva a sociálnej politiky. Roboty nemajú pracovné nároky, nemajú odbory za sebou, nemajú doma choré deti, nepotrebujú dovolenky, ani príplatky za nadčasy. Čím viac pracujú, tým lepšie fungujú. Nemajú radi prestoje, tie im škodia. Presne naopak ako u nás ľudí. Výsledok je, že tí, čo na trhu práce zostanú, budú zarábať oveľa viac, pretože prežijú len najefektívnejšie pracovné miesta s vysokou produktivitou a zárobkom. Sociálne nožnice medzi občanmi sa takto len budú rozširovať. Preto viaceré štáty pripravujú program dorovnávania príjmu, aby sa neotvorila extrémna majetková priepasť.

Slovensko je ekonomika, ktorá intenzívne využívajúca pracovnú silu. Hlavne preto sa z krajín EÚ ocitlo práve Slovensko na čele rebríčka krajín, ktoré najviac negatívne pocítia robotizáciu. Rozdiel medzi Slovenskom a inými krajinami je ten, že Slovensko sa nepripravuje na túto zmenu v žiadnej z oblastí. Školstvo je najhoršie zo všetkých priemyselne vyspelých krajín, štát hospodári permanentne deficitne a nevytvára rezervy na silné sociálne výdavky, ktoré pred štátom stoja a ktorým sa nevyhne.

Michal Pátrovič

Lost Password

Sign Up