Zjavenie Panny Márie v Knock

dianie Katolícka viera Viera a život

Katolícka Cirkev v uplynulých dňoch uznala zázrak vyliečenia ženy chorej na chorobu sclerosis multiplex počas návštevy írskeho pútnického mariánskeho mesta Knock. Pre slovenských veriacich ide o menej známu svätyňu. Toto pútnické miestno je v írskych dejinách nesmierne dôležité a preto prinášame jeho priblíženie.

Samotný dátum kedy prišlo k zjaveniu Panny Márie, teda 21. Augusta 1879, má pre Írov veľký význam. O 34 rokov skôr prišlo k vypuknutiu “Veľkého hladu” v krajine. Tento hlad vypukol ako následok neúrody hlavného zdroja obživy v krajine – zemiakov.

Hladomor v krajine bol katastrofálnych rozmerov. Kvôli neúrode boli nútení ľudia zjesť aj zásoby a nemali ako zasiať novú úrodu.

Krajina prepadla do obrovskej letargie, trápenia, strát na ľudských životoch a prechádzala ťažkým obdobím. Práve v tomto čase prišlo k zjaveniu Panny Márie. Osobitným prvkom zjavenia bolo, že Panna Mária počas približne trojhodinového verejného zjavenia nič nepovedala.

Zjavenie sa začalo okolo ôsmej hodiny večer, kedy sa v dedinke Knock pred miestnym kostolom nachádzalo približne 15 ľudí. Stáli tam v daždi. Panna Mária sa zjavila spolu so svätým Jozefom, evanjelistom Jánom, ktorý držal v ruke knihu, čím sa predpokladá že išlo o knihu Zjavení, kde opisuje nebeskú liturgiu. Je tomu tak preto, pretože ďalšou časťou zjavenia bol oltár s baránkom a krížom.

Svedkovia zjavenia mali od 5 do 74 rokov a cirkevná komisia ich vypočula už v októbri 1879 a uzavrela ich svedectvá ako hodnoverné. Nakoľko zjavenie bolo na vonkajšom múre kostola, miesta cirkev sa rozhodla kostol rozšíriť a dnes je tento vonkajší múr vnútorným.

Mariánsku svätyňu doposiaľ navštívili dvaja pápeži : Ján Pavol II. a pápež František.

Lost Password

Sign Up