Vychádza „Svätý Ján Pavol Veľký“ – knižný rozhovor s pápežom Františkom

dianie Zaujímavosti

„Svätý Ján Pavol Veľký“ – to je titul novej knihy, ktorá vyjde v Taliansku v stredu 11. februára. Taliansky kňaz Luigi Maria Epicoco v nej vedie rozhovor s pápežom Františkom o osobnosti pápeža, ktorého sám svätorečil, o jeho živote a duchovnosti. Publikácia vychádza pri príležitosti 100. výročia narodenia Karola Wojtyłu.

Teológ a spisovateľ Luigi Maria Epicoco je kňazom talianskej diecézy L´Aquila. Rozhovor o sv. Jánovi Pavlovi II. viedol s pápežom Františkom pri stretnutiach od júna 2019 do januára 2020.

Publikácia Svätý Ján Pavol Veľký (San Giovanni Paolo Magno) vychádza na 128 stranách vo vydavateľstve Edizioni San Paolo. Ako uvádza vydavateľ, konverzácia je svedectvom o veľkolepej osobnosti svätca a pomáha pochopiť, prečo sa pri jeho pohrebe na námestí sv. Petra ozvalo skandovanie: „Razom svätý!“ – Santo subito!

Zároveň je dôkazom kontinuity dvoch mimoriadnych pápežov, pričom odhaľuje aj nové biografické črty Svätého Otca Františka. Pápež Ján Pavol II. menoval Jorgeho Maria Bergoglia za biskupa v roku 1992. Neskôr mu ako arcibiskupovi Buenos Aires a prímasovi Argentíny udelil v roku 2001 kardinálsky titul.

Vatican News

Lost Password

Sign Up