Boh obrátením kriminálnikov ukazuje nekonečné brány svojho milosrdenstva a sú nástrojom pokorenia pyšných veriacich. Ježiš Kristus samotný na zemi bol terčom pohoršenia pre farizejov práve preto, že sedával s hriešnikmi. Obrátení hriešnici patrili k samotnému jadru rannej katolíckej Cirkvi.

Príklady kriminálnikov, ktorí obrátili svoje životy k Bohu sú dôkazom, že žiaden človek nie je stratený pre nebo a tieto prípady sú nespočetné. Prinášame krátke predstavenie pár ľudí, ktorí dosiahli napriek svojej kriminálnej minulosti cestu k svätosti. Dosiahli stupeň svätorečenia alebo všeobecného uctievania v Cirkvi ako životných príbehov, ktoré sa nechali osobitným spôsobom inšpirovať Bohom.

Svätý pápež Callistus I. (r. 222) bol obžalovaný za to, že zdefraudoval vklady od kresťanov, ktoré si v jeho banke ukladali peniaze. Potom, čo sa zistilo ako zneužil peniaze, snažil sa utiecť do Ríma, ale na ceste bol zajatý a poslaný na nútené práce. Pri snahe nahradiť stratené peniaze sa dostal do konfliktu so židovskou obcou a bol odsúdený na práce v baniach. Potom, čo bola kresťanom udelená amnestia, Callistus sa vrátil do Ríma, kde prišlo k jeho hlbokej konverzii a stal sa 16. pápežom. Ako pápež slúžil Cirkvi 5 rokov a podstúpil martýrsku smrť.  

Svätý Mukasa Kiriwawanvu (1863-1886) slúžil pre kráľa Bugandy. Potom čo fyzicky napadol obľúbeného pracovníka kráľa, dostal sa do väzenia. Postupne sa kráľ staval čoraz viac nedôverčivým ku kresťanom v krajine a uvrhol celé kresťanské komunity do väzenia. V cele svätý Karol Lwanga udeľoval krst neveriacim, ktorí sa práve vo väzení stali veriacimi. Svätý Mukasa sa stal martýrom a bol zabitý vedľa muža, ktorý ho dostal do väzenia.

St. Rafael Kalinowski (1835-1907) bol poľským inžinierom ruskej armády, ktorý bol odsúdený za zradu. Kalinowski sa stal poľským ministrom vojny, ale za zradu mu hrozil trest smrti. Namiesto popravy bol poslaný na 10 rokov nútených prác na Sibír. Počas odsúdenia sa jeho viera veľmi prehĺbila a po prepustený sa stal kňazom a v Cirkvi slúžil 25 rokov.  

Boží služobník Jacques Fesch (1930-1957) bol francúzskym ateistom, ktorý pochádzal z poprednej bohatej francúzskej rodiny. Žil voľným spôsobom života a splodil nemanželské dieťa, pričom ženu opustil pre inú. Nespokojný so životom, zaumienil si kúpiť si jachtu a vybrať sa na plavbu okolo sveta. Na túto akciu mu však odmietol otec dať peniaze, tak sa rozhodol prepadnúť záložňu pri ktorej bol odhalený policajtom a na úteku ho zabil. Bol odsúdený na trest smrti a počas troch rokov kedy bol súdený prešiel hlbokou duchovnou konverziou. Od človeka, ktorý sa vysmieval z viery sa stal hlboko veriaci človek. Jeho denník, do ktorého zapisoval svoje úvahy a myslienky, sú odrazom lásky k Bohu. Ku dňu svojej popravy sa vyjadril, že sa teší na deň, kedy kedy stretne Ježiša.

Božia služobníčka Dorothy Day (1897-1980) bola známa pre svoj politický aktivizmus a službu biednym. Skôr ako svoj vzťah oprela o Ježiša, bola mladou komunistkou, kedy bola niekoľkokrát zatknutá pre jej rebelstvo, narúšanie verejného poriadku. Organizovala a podielala sa na množstve feministických demonštrácii,

Blahoslavený David Galvan Bermudez (1881-1915) vstúpil do seminára v Mexiku keď mal 14 rokov. Duchovná kríza spôsobila, že seminár opustil a nasledoval slasti života. Holdoval alkoholu a bol zatknutý za fyzické ublíženie na zdraví, keď sa pobil s mužom, ktorý tancoval s jeho priateľkou. Po konani pokánia sa prinavrátil k Bohu a opätovne sa vrátil do seminára. Počas občianskej vojny sa rozhodol slúžiť zraneným katolíkom a ošetroval ich. Nakoniec sám podstúpil martýrsku smrť.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up