Vatikán rázne odsúdil vyhodenie pohanského boha plodnosti.

Cirkev a svet dianie

Hovorca Vatikánu kategoricky odsúdil krok dvoch veriacich ľudí, ktorí z otvoreného karmelitánskeho kostola v Ríme zobrali sošky pohanského boha plodnosti a hodili ich do rieky Tiber.

Udialo sa tak potom, čo po dvoch týždňoch dopytovania v piatok hovorca Vatikánu prehlásil, že soška nahej tehotnej ženy nepredstavuje primitívne znázornenie Panny Márie, ale ide o pohanského boha. Nad soškou sa modlili predstavitelia synody pri každej väčšej príležitosti, či už vo Vatikánskych záhradách alebo v Bazilike sv. Petra.

Synoda o Amazónii je preplnená pohanskými symbolmi, na čo najnovšie rozčarovane poukázal aj venezuelský arcibiskup z Caracasu kardinál Savino. Podľa neho je neprestaviteľné, že na rituále vo Vatikánskych záhradách za prítomnosti najvyšších predstaviteľov Cirkvi nebolo takmer možné vidieť symboly kresťanstva a namiesto toho miesto bolo preplnené pohanskými symbolmi. Kardinál si myslí, že tento rituál mal byť absolútne vynechaný. “Dôvod kritiky je presne ten, že sme svedkami absencie katolíckych symbolov, modlitieb a gestikulácie počas prekvapivého rituálu nesúceho znaky pohanstva,” uviedol kardinál.

Kardinál Hummes, ktorý predsedá synode vo svojom stanovisku ostro odsúdil konanie veriacich, ktorí vyhodili sošky pohanskej bohyne do rieky. “Nesmierne ľutujeme, že sme boli obeťami násilia, ktoré obsahuje náboženskú netolerantnosť, rasizmus, potláčanie myšlienok, ktoré sa týkajú najmä domorodých obyvateľov a je to odmietnutím postaviť nové cesty pre obnovu Cirkvi,” uviedol kardinál Hummes v písomnom stanovisku.

Uctievanie Boha plodnosti Baala bolo jedným z najväčších previnení proti Bohu, za ktorý bol izraelský národ prísne trestaný dlhoročným vyhnanstvom.

Katolíci mali celé dejiny podľa katechizmu zakázané sa akýchkoľvek pobožností zúčastňovať, ktoré sa modlili alebo vzdávali uznanie akémukoľvek inému bohu.

Lost Password

Sign Up