Trump v historickom prejave: Porazíme tých, čo ničia počatý život

dianie Zahraničie Zo zahraničia

Stretli sme sa tu, aby sme obhajovali život každého dieťaťa, narodeného aj nenarodeného, aby mohli naplniť potenciál, ktorý im dal Boh.

Už 47 rokov Američania zo všetkých vrstiev cestujú, aby sa postavili za život. A dnes ako prezident Spojených štátov amerických tu stojím ja.

Chcem pozdraviť ďesaťtisíce stredoškolských študentov, ktorí autobusom absolvovali dlhú cestu, aby prišli na naše stretnutie. Čo je ešte úžasnejšie, že ďalšie desaťtisíce lomujú cestu sem. Sú obrovské skupiny ľudí, ktoré sa sem nemohli dostať. Sú to tisíce a tisíce. Táto akcia je jeden obrovský úspech.

Mladí ľudia sú srdcom pochodu za život. Je to Vaša generácia, ktorá premieňa Ameriku na národ chrániaci život.

Prolife hnutie je vedené silnými ženami, úžasnými duchovnými vodcami a odvážnymi študentami, ktorí nadväzujú na odkaz svojích predchodcov, ktorí pozdvihli naše národné svedomie a chránia práva naších občanov. Zahrňujete matky starostlivosťou a súcitom. Ste posilňovaní vierou a motivovaní nesebeckou láskou. Ste vďační a my sme vďační Vám.

Všetci z nás, tu zhromaždených, rozumieme jednej večnej pravde: každé dieťa je vzácnym a posvätným darom od Boha. Spolu musíme chrániť, pestovať a ochraňovať dôstojnosť a posvätnosť každého ľudského života.

Ak vidíme obrázok bábätka v maternici, vidíme odraz majestátu Božieho stvorenia. Ak držíme novonarodené dieťatko v rukách, spoznávame nekonečnú lásku, ktorú prináša dieťa do každej rodiny. Keď pozorujeme ako rastú, vidíme krásu, ktorá vyžaruje z ľudskej duše. Jeden život dokáže zmeniť svet. Od prvého dňa v úrade som podnikol historicky bezprecedentné kroky na podporu amerických rodín a ochranu počatých detí.

Už počas prvého týždňa v úrade som rozšíril politiku zákazu poskytovania finančných zdrojov zahraničným mimovládkam presadzujúcim potraty vo svete. Rovnako som obmedzil využívanie zdrojov daňových poplatníkov na financovanie zariadení, ktoré vykonávajú potraty v USA. Oznámil som kongresu, že budem vetovať akýkoľvek zákon, ktorý bude mať negatívny dopad na ochranu života alebo ktoré priamo na život útočia.

Na pôde OSN som jasne prehlásil, že globálni byrokrati nemajú čo ohrozovať suverénne právo jednotlivých štátov ochraňovať nevinný ľudský život. Nenarodené deti nikdy nemali v Bielom dome silnejšieho ochrancu ich práv ako je tomu dnes.

Ako nám hovorí biblia, každý človek je stvorený na obraz Boha.

Prijali sme rozhodné kroky k ochrane náboženskej slobody. Je to veľmi dôležité, nakoľko táto sloboda je pod veľkých atakom po celom svete. Ak mám byť úprimný, tak na túto slobodu sa veľmi intenzívne útočí aj v našom národe. Vidíte to viac ako ktokoľvek iný, ale zastavíme to. Postaráme sa v tejto oblasti o doktorov, sestričky, učiteľov a ostatné skupiny.

Ochraňujeme právo prolife študentov na slobodu prejavu na školských kampusoch. Ak chcú univerzity príspevky z federálneho rozpočtu, sú povinné rešpektovať Prvý dodatok ústavy, teda právo na slobodu prejavu. Ak toto právo nebudú rešpektovať, budú musieť zaplatiť veľké finančné postihy, ktoré nebudú rady platiť.

Je smutné, že ľavica pracuje na tom, aby boli vymazané Bohom dané práva, aby boli zavreté charity založené na viere, vyháňajú náboženských lídrov z verejných priestorov a umlčiavajú Američanov, ktorí veria v posvätnosť života. Útočia na mňa, pretože stojím na Vašej strane a spoločne bojujeme za tých, ktorí nemajú žiaden hlas. Vyhráme, pretože vieme ako vyhrať. Všetci vieme ako vyhrať. Vy už vyhrávate dlhšiu dobu.

Spoločne sme hlasom tých, ktorí žiaden hlas nemajú. Pokiaľ ide o potraty vidíte čo sa deje. Demokrati zaujali tie najradikálnejšie a extrémistické pozície a to trvá už roky a desaťročia. Dokonca by som povedal, že najradikálnejšie pozície za stáročia.

Takmer každý jeden príslušník Demokratickej strany v kongrese podporuje financovanie potratov z verejných zdrojov a to až do dňa pôrodu. Minulý rok sme videli s akou radosťou v New Yorku schválili, že je legálne roztrhať dieťa v deň pôrodu.

Potom sme mali prípad, ako guvernér štátu Virginia povedal, že je za to, aby sa deti zabíjali aj po samotnom pôrode. Spomínate si na to.

Demokrati v Senáte dokonca zabránili prijatiu legislatívy, ktorá by lekárom predpisovala povinnosť, aby poskytli prvú pomoc deťom, ktoré prežili potrat. Preto som inicioval aktivitu v kongrese, aby sme chránili život a prijali legislatívu, ktorá by zakazovala neskoré potraty v štádiu, kedy dieťa cíti bolesť.

Tento rok Pochod za život oslavuje 100 rokov od prijatia 19 ústavného dodatku, ktorým bolo ženám dané právo voliť. Je to veľká udalosť. Dnes milióny výnimočných žien využívajú toto právo, aby bojovali za právo, ktoré je nad všetkými právami a tým je právo na život.

Chcem všetkým týmto ženám povedať, vaše odhodlanie a vodcovstvo, ktorým pozdvihujú celý náš národ a za to im ďakujeme. Dnes sa tu zhromaždili ľudia, ktorí nielen stoja na strane života a stoja za neho spoločne a hrdo. Stojíte na strane života každý deň. Poskytujete ubytovanie, prácu a zdravotnú starostlivosť ženám. Hľadáte nový domov pre deti, ktoré ho hľadajú. Snažíte sa nájsť matky pre bábätka. Z tohoto ste spravili svoje poslanie a touto formou rozširujete po svete Božiu lásku.

Všetkým mamám chcem odkázať: oslavujeme Vás a prehlasujeme, že matky sú hrdinkami. Vaša sila a odhodlanie je tým, čo posilňuje náš národ. Vďaka Vám bol náš národ úžasnými dušami, ktoré zmenili chod ľudských dejín.

Nemôžeme dnes vedieť, čo všetko dosiahnu v živote počaté a ešte nenarodené deti. Veľdiela, ktoré vytvoria. Objavy, ktoré vynájdu. Ale vieme jednú vec: každý život prináša na svet lásku. Každé dieťa prináša so sebou radosť do rodiny. Každá osoba je preto hodná ochrany.

A nad to všetko vieme, že každá ľudská duša je stvorená Bohom a každý ľudský život, narodený aj nenarodený, je vytvorený na Boží obraz.

Spolu budeme chrániť život naprieč celou našou krajinou. Urobíme priestor pre sny naších ľudí. A tešíme sa na všetku tú krásu, talent, noblesu a lásku, ktorú so sebou prináša každé jedno americké dieťa.

Chcem Vám poďakovať. Toto je veľmi silný moment. Je to úžasné, že Vás môžem v politike reprezentovať. Všetkých Vás mám rád. A so zanietením hovorím: ďakujem, nech Vás Boh žehná a nech Boh žehná Spojené štáty americké. Ďakujem Vám všetkým, ďakujem.

Lost Password

Sign Up