Pápež sa jasne postavil proti zneužívaniu medicíny na kultúru smrti

Cirkev a svet dianie

Vatikán dnes zaplavili stovky lekárov a zdravotných pracovníkov. Na stretnutie so Svätým Otcom prišli dve početné skupiny – členovia talianskej Národnej federácie profesijných komôr lekárov a stomatológov a účastníci sympózia organizovaného sieťou lekárov z New Yorku s názvom SOMOS Community Care. Pápež vystríhal pred používaním medicíny na šírenie kultúry smrti a skartovania a upozornil aj na dôležitosť ľudskosti a osobitnej pozornosti voči každému pacientovi.

Pri stretnutí s 350-člennou skupinou talianskej federácie lekárov a stomatológov pápež upriamil pozornosť na pacienta. Ako povedal, „choroba je viac než len klinická skutočnosť, je to stav istej osoby – chorého človeka“:

„S touto celostne ľudskou víziou sú lekári povolaní vytvárať vzťah s pacientom: berúc preto do úvahy jeho jedinečnosť ako osoby, ktorá má chorobu, a nie len ako prípad choroby, ktorú má daný pacient. (…) Ide o to, aby lekári mali spolu s náležitou technicko-profesionálnou kompetenciou kódex hodnôt a významov, prostredníctvom ktorých možno dať zmysel chorobe i vlastnej práci a urobiť z každého jedného klinického prípadu ľudské stretnutie.“

Svätý Otec vystríhal pred pokušením používať medicínu ako prostriedok na privodenie či urýchlenie smrti:

„V konfrontácii s každou zmenou v medicíne i v spoločnosti, ktorú ste zaevidovali, je dôležité, aby lekár nestrácal z pohľadu jedinečnosť každého chorého človeka, s jeho dôstojnosťou a krehkosťou. Muža a ženu, ktorých treba sprevádzať s vedomím, s inteligenciou a srdcom, osobitne v tých najťažších situáciách. S týmto postojom sa dá a musí zamietnuť pokušenie – privodené aj legislatívnymi zmenami – používať medicínu na to, aby sme vyhoveli eventuálnej vôli chorého človeka umrieť, poskytujúc pomoc k samovražde či spôsobujúc priamo smrť prostredníctvom eutanázie.

Ide o unáhlené spôsoby v rozhodovaniach, ktoré nie sú, ako by sa mohlo zdať, výrazom slobody človeka, keď zahŕňajú skartovanie chorého ako možnosť, či falošný súcit zoči-voči požiadavke, aby sme pomohli urýchliť smrť. Ako potvrdzuje Nová charta zdravotníckych pracovníkov: «Neexistuje právo svojvoľne disponovať s vlastným životom, preto nijaký zdravotnícky pracovník nesmie zo seba robiť výkonného ochrancu neexistujúceho práva».

Po talianskych lekároch sa Svätý Otec stretol so zdravotníkmi z USA. V Aule Pavla VI. prijal 650-člennú skupinu účastníkov sympózia s názvom „Rodina emigrantov a jej zdravotné požiadavky“. Podujatie organizuje SOMOS Community Care, sieť 2500 lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v New Yorku. Organizácia sa vyznačuje osobným a empatickým prístupom k pacientom a ich rodinám a venuje pozornosť i osobám na okraji spoločnosti.

Rovnako aj ich Svätý Otec povzbudil v boji proti kultúre skartovania a pripomenul, že starostlivosť zdravotného personálu má byť vedená láskou:

„Vaše každodenné úsilie smeruje k boju proti tej kultúre skartovania, ktorá diktuje mnohé sociálne scenáre. (…) Táto solidarita s chorými osobami je skutočným pokladom a je znamením vyznačujúcim sa autentickou zdravotnou starostlivosťou a pomocou, ktoré kladú do centra človeka a jeho potreby.“

Aj keď nie vždy je možné uzdravenie z choroby, „zdravotná starostlivosť uskutočnená s ľudským srdcom bude mať vždy schopnosť prospieť životu, na duchu i tele“, povedal pápež a dodal:

„Úsilie každého zdravotného pracovníka po boku chorého človeka nachádza svoje najzrelšie i najúčinnejšie vyjadrenie vtedy, keď je vedené láskou.“

Lost Password

Sign Up