Pápež odhalil krásne jasličky, ktoré už nevzbudzujú pohoršenie veriacich

dianie Dianie v Cirkvi

Na Námestí sv. Petra bol v piatok zažnutý vianočný strom a odhalené jedinečné veľkolepé dielo – jasličiek z piesku. Tohtoročný strom pochádza z Talianska, z lokality Consiglio. Tvorba jasličiek z piesku je známou udalosťou v prímorskom mestečku Jesolo na severe Talianska a tento rok ich prevedenie oproti minulému, nevzbudilo nevôľu.

Symbolika vianočnej tradície nám “môže pomôcť kontemplovať tajomstvo Boha, ktorý sa pre nás ľudí stal človekom, aby bol blízko ku každému jednému z nás,” povedal pápež František v príhovore veriacim.

“Vianočný strom s jeho svetlami nám pripomína, že Ježiš je svetlom sveta, svetlom duší, ktoré odháňa tmu nenávisti a vytvára priestor pre odpustenie,” pokračoval pápež. Rovnako priblížil, že strom symbolizuje to, že sa Boží syn znížil, aby prijal ľudskú prirodzenosť, podmienky života človeka a pozdvihol človeka.

Tohtoročné jasličky sa svojim znázornením vrátili k tradičnej symbolike. Na ich vytvorenie bolo použitých 700 ton piesku, ktorý bol prinesený z Dolomít. Pápež povedal, že piesok má symbolizovať jednoduchosť, maličkosť v Božích očiach a pokoru, v rovnakom duchu, ako sa Boh zjavil v narodenom synovi v Betlehemskej jaskyni.

Minuloročné jasličky vzbudili vlnu pohoršenia medzi veriacimi. Tzv. jasličky milosrdenstva sa vyznačovali detailným telesným znázornením, ktoré dokonca aj Facebook odmietal znázorňovať, pretože fotografie automatický systém vyhodnocoval ako “sexuálny obsah.”  Homosexuálny aktivista Antonello Santini sa minulý rok na adresu jasličiek pozitívne vyjadril, že “je to veľký symbol začlenenia pre homosexuálne a transgender osoby do Cirkvi.” 

Jasličky 2018

Jasličky 2017

Lost Password

Sign Up