Synoda o Amazónii odsúhlasila svätenie ženatých mužov

dianie Dianie v Cirkvi

Záver hlasovania Synody o Amazónii dopadol tak, ako sa dlhé mesiace očakávalo a síce odsúhlasením záverečného dokumentu, v ktorom viac ako dve tretiny synodálnych biskupov sa vyslovilo za svätenie ženatých mužov za kňazov v oblasti Amazónie.

Podľa finálneho dokumentu títo muži majú mať usporiadané rodiny a musia absolvovať formáciu na kňazstvo. V dokumente sa hovorí, že toto riešenie je prípustné “len pre najodľahlejšie časti Amazónie,” v druhej časti sa hovorí, že “niektoré nové synodálne cesty bude dobré využiť aj pre univerzálnu Cirkev.” Podľa kritikov tu dochádza k rozkladu celibátu a túto požiadavku následne čoraz viac budú môcť, ak sa umožní pre Amazóniu, požadovať aj pre iné krajiny, kde je nedostatok kňazov. “Aký je rozdiel medzi tým, že kňazi nie sú v Amazónii a na západe? Tu ide o schválenie precedensu, pretože ľudia ľahšie strávia informáciu, že sa to týka len nejakej odľahlej džungle. Ak ženatí muži raz budú ponúknutí ako legitímne riešenie, je úplne logické, že sa ozvu napríklad z Nemecka a spýtajú sa, či oni sú horší ako nejaká Amazónia a chcú rovnaké pravidlo pre seba,” povedal jeden pozorovateľ synody.

Stanovisko Synody má odporúčaní charakter a definitívne schválenie je na Svätom Otcovi. Tak ako pri Synode o rodine a synode o mladých sa však očakáva, že záver synody bude Svätým otcom schválený. Podľa viacerých pozorovateľov sa týmto vytvorí pre určité územie katolíckej cirkvi osobitná cirkevná disciplína, ktorá bude odlišná od univerzálnej cirkvi a posilní len už dnes prítomné úvahy v niektorých krajinách, že by mali mať osobitné pravidlá pre svoje územia. Najbližšie sa na osobitnej synode pokúsia Nemci presadiť, že katolíci v Nemecku budú môcť mať vlastné magistérium na svojom území. Túto Synodu Vatikán od samého počiatku spochybňuje a nemeckú Cirkev varuje, že sa vydala cestou odpadnutia od jednoty s Cirkvou.

TK KBS vo svojej správe len uviedla, že sa na synode hlasovalo o záverečnom dokumente, ale čitateľom nepriniesla žiadne informácie o čom a ako sa hlasovalo. TK KBS len oznámila, že prišlo k odsúhlaseniu záverečného dokumentu.

Synoda taktiež súhlasí so “zavedením osobitného rituálu pre Amazóniu,” ktorý má bližšie zakomponovať miestne kultúrne prvky. K sväteniu žien sa Synoda vyjadrila zdržanlivo s tým, že túto otázku treba ďalej v dialógu hlbšie analyzovať. Ostatné časti záverečného dokumentu sa zaoberajú bojom proti klimatickej zmene. Vo svete existuje veľká debata, či klimatická zmena je spôsobená človekom a dá sa vôbec proti nej bojovať. Za posledných 8000 rokov podľa údajov NASA napríklad vzrástli hladiny morí o 14 metrov a historicky striedanie doby ľadovej a teplých období sa udiali bez toho, aby na to človek mal akýkoľvek vplyv.

Synoda o Amazónii sa dnes skončila slávením Svätej omše.

Lost Password

Sign Up