Otázky od neveriaceho kamaráta priviedli programátora ku kňazstvu

dianie Dianie v Cirkvi Zaujímavosti

Otec Juan Aroztegi sa stal tento rok najmladším kňazom v španielskej diecéze San Sebastian. Mladý kňaz prišiel ku kňazstvu potom, čo jeho agnostický kamarát ho otázkami prečo je kresťanom, postupne prinútil hľadať odpovede. Do toho momentu jeho viera nebola vystavená otázkam a preto nebol nútený vedieť obhajovať svoju vieru v Ježiša Krista. Pracoval ako softvérový inžinier v Pamplone a nakoniec vstúpil do seminára.

Svoje rozhodnutie vstúpiť do seminára označil za ,, najoslobodzujúcejší okamih” v živote. Aroztegi považuje za iróniu osudu, že agnostický priateľ vystavil jeho kresťanský život otázkam a to ho priviedlo k prehĺbeniu poznania o svojom živote. ,,Aj keď väčšina mojich priateľov sú neveriaci, majú rešpekt pred mojou vierou a rozhodnutím. Moje rozhovory s nimi, prečo som sa stal kňazom, patrili k tým najkrajším v mojom živote,” povedal Aroztegi.

Za svoj kňazský vzor považuje kňazov, ktorí ,,noečakávajú potlesk a úspech, ale pomáhajú komukoľvek, bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel. Priťahujú ma pokorní kňazi. Kňazi, ktorí sú Božími mužmi, ktorí sa modlia za zverených ľudí a nehľadajú nič iné, len vôľu Boha. Rovnako ma priťahujú kňazi, ktorí vytvárajú jednotu, ktorí vedia ako byť s druhými, ” uzavrel novokňaz po vysviacke deň pred Štedrým večerom.

Lost Password

Sign Up