Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

dianie Katolícka viera Viera a život

Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice

Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka Milan Chautur teda zostáva košickým eparchom. Arcibiskup Cyril Vasiľ je však menovaný za správcu eparchie. Cyril Vasiľ doposiaľ pôsobil na pozícii, ktorá sa vo svetskej hierarchii dá prirovnať k štátnemu tajomníkovi ministerstva.

Apoštolský administrátor „sede plena” je menovaný za správcu diecézy v čase, keď diecézny biskup nemôže vykonávať správu diecézy zo závažného, ale z povahy veci dočasného dôvodu.

Biskup Chautur na túto správu reagoval slovami: “Rozhodnutie Svätého Otca prijímam s tou  istou úctou a poslušnosťou ako som prijal menovanie za biskupa pred 28  rokmi. V pokoji vždy urobím všetko tak ako nástupca svätého Petra  rozhodne. Som veľmi rád, že budem mať vedľa seba biskupa, ktorý bude  napomáhať dobru tejto Cirkvi.”

Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Gymnázium absolvoval v Košiciach, teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1982-87. Vysvätený za kňaza bol v roku 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme.

V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V roku 2002 tu bol zvolený za dekana, prorektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora.

Je autorom početných kníh a článkov a spolupracuje s Vatikánskym rozhlasom. Od mája 2009 bol sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Menovaním za apoštolského administrátora Košickej eparchie Mons. Vasiľ ako sekretár kongregácie končí a príde pôsobiť na Slovensko.

Mons. Milan Chautur bol 11. januára 1992 vymenovaný za titulárneho biskupa Kresimenského a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 29. februára 1992. Následne, 21. februára 1997 bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný za apoštolského exarchu novovytvoreného apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu so sídlom v Košiciach. Za košického eparchu ho vymenoval Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008.

Pre TK KBS vladyka Milan Chautur povedal: “Rozhodnutie Svätého Otca prijímam s tou istou úctou a poslušnosťou ako som prijal menovanie za biskupa pred 28 rokmi. V pokoji vždy urobím všetko tak ako nástupca svätého Petra rozhodne. Som veľmi rád, že budem mať vedľa seba biskupa, ktorý bude napomáhať dobru tejto Cirkvi.”

TK KBS

Lost Password

Sign Up