Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

blogy dianie Dianie v Cirkvi

Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný.

Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie medzi liberálnymi médiami a denníkom Postoj ukazovalo ako dobre namazaný stroj. Nakoľko pod vedením vladyku Babjaka prišlo k nevýdanému rozmachu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku aj čo do kňazských povolaní, čo je jednoducho merateľný fakt, Krupa viní vopred Babjaka za to, že môže klesať počet ich veriacich. Akoby v akejkoľvek konzumnej demokratickej spoločnosti k tomúto javu nedochádzalo inde. Aby sme boli konkrétnejši, akoby k tomúto javu nedochádzalo vo všetkých diecézach na Slovensku. Tento jav je asi najvypuklejší v bánskobystrickej a bratislavskej diecéze. V tej prvej sa dokonca už zavrel aj seminár pre nedostatok volaní do Pánovej žatvy.

V drzom komentári Krupa prekročil latku dôstojného rešpektu k autorite arcibiskupa, keď ho verejne pošpinil aj tým, že zvýraznil výčitky z Týždňa, že „porušuje cirkevné právo“ má „arogantné správanie,“ a „nerešpektuje dohody.“ To posledné slovo znie akoby sme sa bavili o nejakej politickej strane. Ja tebe toto, ty mne to.

Kto videl film o pátrovi Piovi vie, že gemblér raz utrúsil pred pátrom Piom uštipačnú poznámku na adresu miestneho biskupa, o ktorom sa verejne hovorilo, že má problém so ženami. Ako odmenu dostal od pátra Pia poriadnu facku. Tá facka bola výchovná a viedla k obráteniu.

Poďme teda k podstate. Ako je možné, že unikla z vatikánskej diplomacie, ktorá je známa ako najprofesionálnejšia a najtajnejšia na celom svete, informácia, že arcibiskup Babjak bude odvolaný a táto informácia sa dostala rovno do týždenníka Týždeň? Nuž odpoveď sa skrýva najskôr v tom, že hlavné súkolia odvolania arcibiskupa sa nehýbali vo Vatikáne, ale na Slovensku. My Slováci sme známi nielen tým, ako povedal raz v Šaštíne počas kázne kardinál Tomko, že kde sú dvaja Slováci tam sú tri spolky, ktoré sa očierňujú a závidia si, ale sme známi aj tým, že sme relatívne utáraní. O odvolaní arcibiskupa sa hovorilo posledné obdobie s veľkou intenzitou a počuli sme o tom aj my, ako o hotovej veci. Samozrejme vždy s  dodatkom: “treba sa za otca arcibiskupa modliť, ide do Ríma a dozvie sa že bude odvolaný.”

Týždenník Týždeň dokonca zverejnil, že arcibiskup Babjak dostal aj tri ponižujúce ponuky, aby odišiel z cesty. V podstate boli ponuky len dve. Tá tretia znela, že ak si nevyberie z tých dvoch, bude len tak zosadený. Najviac preferovanou alternatívou pre strojcov jeho odvolania bolo, aby odišiel do Ríma. Aktéri tejto “milosrdnej hry ” nerátali, že ako verný pastier svojho stáda na takúto ponuku zareaguje tak, ako svojho času zareagoval kardinál Korec, vtedy ešte biskup, keď ho komunisti chceli vyhnať z republiky taktiež do Ríma. Kardinál Korec obdobne povedal ako vladyka Babjak: „Choďte si Vy, ja som tu doma, ja svojich veriacich neopustím.“

Myslieť si, že niekto, okrem pápeža samotného, sa môže takýmto štýlom baviť s biskupom miestnej Cirkvi, ktorá bola za komunizmu tak veľmi gniavená a ktorý má vzory vo svojich svätých predchodcoch mučeníkoch, ktorých zatknutie si pripomíname v týchto dňoch, je priam stratou ľudskej empatie.

Aj ten najväčší zločinec by mal mať právo sa obhájiť a vypočuť si obžalobu. Zdá sa, že určité kruhy na tento základný akt milosrdenstva k blížnemu prestali veriť. Keď bol Marián Kuffa vystavený verejnému lynču bez toho, aby mal právo sa obhájiť, bol mu urobený akoby veľký terč na hrudi a ukázané médiám – sem páľte. Daniška z Postoja tú paľbu na Kuffu robil tak dokonalo až sa zdalo, že v tom nachádza zvláštne uspokojenie. Nikto neapeloval, že ako kresťanský novinár by mal kňazovi Kuffovi aspoň zavolať a poprosiť ho o stanovisko. Už keď nie preto, že slávi 60 rokov života práve v tomto roku, tak preto, že kresťanská láska k blížnemu to vyžaduje. Aj táto krivda je nič oproti tej, ktorá sa stala pátrovi Piovi, keď osobný pápežský vyslanec reportoval do Ríma, že ho videl malovať si stigmy. Následovala suspendácia pátra Pia. Boh dopúšťa aj krivdy na svojích služobníkoch, aby preveril ich pokoru.

Zdá sa, že pri arcibiskupovi Babjakovi je po boji. Informácie z bratislavskej kresťanskej liberálnej kaviarne zneli, že do konca roka už nebude na svojom poste. Kresťanská elita poznala aj sobotu, kedy táto informácia mala byť zverejnená. Sobota prešla a nič sa neudialo. Pápež František totiž milosrdenstvo nielen hlása, ale sa ním aj riadi. Tí strojcovia komplotu, ktorí si mysleli, že pápež arcibiskupa odvolá len na základe ich osočovacej kampane, že to urobí tak, že ho nebude konfrontovať s pravdou, že mu nedá priestor vyjadriť sa, tak sa až príliš nechali podmaniť tým, ako to funguje na Slovensku.

Vladyka Babjak je jediný slovenský biskup, ktorého ešte priamo vysvätil sv. pápež Ján Pavol II. v Ríme. Redaktor Daniška urobil najnovší rozhovor s arcibiskupom Vasiľom, kde posledná otázka sa týka stavu gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku. Arcibiskup Vasiľ situáciu gréckokatolíckej Cirkvi na Postoji uznanlivo pochválil. Cirkev je na ceste k Bohu, je v rozkvete a je verná pravému učeniu. Arcibiskup nemá sexuálne ani finančné delikty. Jediné, čo je problém podľa Vasiľa, sú “osobné vzťahy.” Nezorientovaný človek by mohol povedať, že sa tomu hovorí ľudovo “intrigy:” „Ak sú nejaké turbulencie, tie sa môžu odohrávať na úrovni možno osobných vzťahov, ale neznamenajú ovplyvnenie života Cirkvi vo všeobecnosti, nebadám tu závažné krízové prejavy ani v oblasti doktrinálnej či morálnej, či pastoračnej. Ale, samozrejme, keby nebolo čo zlepšovať, tak by sme boli už v raji – čo ale ešte nie sme,“ povedal arcibiskup Vasiľ.

Koľko a či vôbec takéto svedectvá sa dostali na stôl samotnému Svätému otcovi Františkovi keď počúval na otca arcibiskupa Babjaka jednostrannú kritiku, vedia len tí, ktorí mali možnosť podať svedectvo keď to bolo dôležité podať. Svätý Ján Pavol II. v osobe Jána Babjaka nám však vymenoval dobrého biskupa a ďakujeme za neho, aj pápežovi Františkovi.

Michal Pátrovič

Lost Password

Sign Up