Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

dianie Zaujímavosti

Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané.

Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie, ktoré pred požiarom boli uchránené. V snahe, aby požiar v katedrále mal čo najmenšie dopady na duchovný život veriacich, rozhodla sa Cirkev, že sprístupní veriacim v kostole St. Germain tŕňovú korunu k verejnému ucteniu Kristovho utrpenia a nebude čakať až kým prebehne oprava samotnej katedrály.

Podľa správ sa z katedrály podarilo zachrániť popri tŕňovej korune a časti dreva kríža aj tuniku francúzskeho kráľa, svätého Ľudovíta. Práve jemu sa kladie najväčšia zásluha, že do Francúzska boli prinesené hlavné relikvie. Kaplán Jean-Marc Fournier bol tým, ktorý počas požiaru zachránil nielen relikvie, ale predovšetkým Eucharistiu ukrytú vo svätostánku.

Lost Password

Sign Up