Viedenský kardinál Schönborn napísal, že by chcel svätiť ženy. Rýchlo to zmazal.

dianie

Viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn sa na tweeteri v sobotu podelil s radostnou informáciou, že vysvätil 14 diakonov. Popri tejto radostnej správe uviedol aj nasledujúce: „Hádam jedného dňa budem môcť za diakonky vysvätiť ženy.“ Keď veriaci z celého sveta pod správou citovali body, v ktorých sa postavil svojim tweetom proti Magistériu Cirkvi a nazvali ho „heretikom,“ kardinál svoj tweet zmazal. Jeden z príspevkov hovoril: “Tomuto čelíme v súčasnej dobe. Jeden z tvorcov Katechizmu Katolíckej cirkvi príde a vypisuje o svätení žien. Miserere nobis. Domine.”

Kardinál Schönborn bol blízkym spolupracovníkom vtedajšieho prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Ratzingera na príprave nového Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Ján Pavol II v roku 1994 v apoštolskom liste Ordinatio Sacerdotalis prehlásil, že Cirkev nedisponuje autoritou, aby vysvätila niekedy ženy za kňazov. Sv. Ján Pavol II na záver apoštolského listu uviedol, že tento postoj je konečný a záväzný pre všetkých veriacich.

Nasledujúci rok Kardinál Joseph Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery vyhlásil, že učenie Jána Pavla II. je v tejto otázke neomylné. Nakoľko napriek tomu zaznievalo z kléru na celom svete spochybňovanie, či naozaj ide o otázku spadajúcu pod neomylnosť pápeža, 28. 10 1995 bolo toto rozhodnutie potvrdené písomne s označením, že sa jedná o depositum fidei. Kardinál Ratzinger upresnil, že tento postoj je len potvrdením toho, čo Cirkev získala prostredníctvom Božieho Slova, tradíciou Cirkvi a spadá pod neomylné učenie Cirkvi.

Katechizmus v paragrafe 1536 definuje diakonát ako súčasť sviatosti, „vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát).“

Súčasný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Ladaria upozornil na viacerých miestach na záväznú povahu Učenia cirkvi, ktoré sa týka každého veriaceho a rovnako biskup je povinný zostať v jednote s kolégiom biskupov a hlavným Vikárom cirkvi vo všetkých jej bodoch. V roku 2007 jeho predchodca kardinál Levada reagoval na podobné snahy najmä na americkom kontinente, upozornením, že každý, kto sa takého aktu zúčastní podlieha „automatickej exkomunikácii.“ Pápež František minulý rok dostal od novinára na palube lietadla vracajúceho sa z návštevy Švédska otázku: „Je realistické očakávať, že by sa v Katolíckej Cirkvi ženy stali kňazmi v najbližších desaťročiach? Ak nie, prečo? Obávajú sa katolícki kňazi konkurencie?“ Svätý otec odpovedal: „Pokiaľ ide o svätenie žien v Katolíckej cirkvi, posledné jasné slovo povedal Ján Pavol II a to platí.“

Teologické vysvetlenie veriacim, prečo žena nemôže byť kňazom priniesol vo svojej kázni aj arcibiskup Fulton J. Sheen.

Lost Password

Sign Up