Pápež vyhlásil snahy o pomenovanie Panny Márie “spoluvykupiteľka” za bláznovstvo.

Cirkev a svet dianie

Svätý otec František odmietol počas svojej homílie na sviatok Panny Márie Guadalupskej snahy v rámci Cirkvi vyhlásiť piatu dogmu o Panne Márii, ktorou by jej bol pridelený titul “spoluvykupiteľka.” Tieto snahy zároveň nazval “bláznovstvom.” Podľa pápeža Panna Mária nikdy nechcela mať na sebe titul ani zásluhy, ktoré patria jej Synovi. “Nikdy nechcela mať pre seba niečo, čo bolo jej Syna. Nikdy sa nepredstavila ako spoluvykupiteľka. Nie.” doslovne povedal pápež František. Pápež zdôraznil, že Panna Mária sa predstavila ako služobnica Pána.

V Katolíckej cirkvi existujú štyri dogmy o Panne Márii, ktorými je viazaný každý veriaci. Exkomunikácii podlieha každý veriaci, ktorý verejne rebeluje proti tomu, čo učiteľský úrad Cirkvi vyhlasuje za dogmu, teda záväzné učenie.

Používanie tohto označenie pre Pannu Máriu sa datuje až do stredoveku. To, čo svätý otec teraz prehlásil je však v súlade aj s názorom vtedy ešte kardinála Ratzingera, neskôr pápeža Benetikta XVI.

Titul “spoluvykupiteľka sveta” sa rozoberal aj na Druhom vatikánskom koncile, ktorý nakoniec neprijal rozhodnutie, že by Panne Márii patril. Pápež František navyše zdôraznil, že udelenie tohto titulu by spôsobilo aj množstvo teologických nedorozumení aj v medzináboženskom dialógu.

Medzi záväzné dogmy o Panne Márii patria:

  1. Panna Mária je Božia Matka. Touto dogmou z 5 storočia chcela Cirkev zdôrazniť, že Ježiš bol Bohom od narodenia a nestal sa ním počas života alebo až po smrti. Nakoľko Panna Mária bola matkou Ježiša – človeka, ktorý bol zároveň aj pravým Bohom, je logické, že bola aj Božou matkou. Táto dogma bola prijatá v čase boja so sektou ariancov, ktorí popierali Božstvo Ježiša.
  2. Druhá dogma je o večnom panenstve Márii a preto jej priznáva titul Panna Mária. Panenstvo sa Márii priznáva pred pôrodom aj po pôrode počas celého života. Túto dogmu potvrdil Lateránsky koncil aj Druhý vatikánsky koncil.
  3. Tretia dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie bola vyhlásená pápežom Piusom IX v roku 1854. Týmto pomenovaním sa Panna Mária predstavila počas zjavení v Lúrdoch.
  4. Posledná štvrtá dogma sa týka Nanebovzatia Panny Márie s telom a dušou do neba. Táto dogma bola vyhlásená v roku 1950.

Lost Password

Sign Up