Kardinál Sarah: Ježiš ustanovil pápeža, nie biskupské synody

dianie Dianie v Cirkvi

Kardinál Sarah počas návštevy v Holandsku vyzval na jednotu Cirkvi okolo pápeža ako jediného viditeľného inštitútu Cirkvi, ktorý Ježiš v osobe sv. Petra ustanovil.

Sarah zároveň odmietol trend biskupských synod a konferencií: „Ježiš ustanovil pápeža a nie biskupské synody.“ K veľkým odporcom biskupských synod patril aj najpoprednejší predstaviteľ katolíckej Cirkvi v 20 storočí arcibiskup Sheen. Ten poukázal na časť Svätého písma, kedy sa Ježiš opýtal apoštolov za koho ho považujú: „Apoštoli boli ticho, nikto odpoveď nepoznal. Odpoveď mal iba sv. Peter, keď povedal, že je Syn Boha živého,“ uviedol Sheen. Je to podľa neho dôkaz, že žiadna biskupská synoda nemá autoritu pápeža a nedisponuje v otázke viery a mravov vyšším pôsobením Ducha Svätého, ako pápež samotný.

Kardinál Sarah odmietol trend, kedy sa na Západe vyvoláva dojem, že biskupské synody disponujú vyššou autoritou ako pápež. „V súčasnosti vidíme, že Západ od Cirkvi odpadol a Boha nepotrebujeme. Je tu snaha odtrhnúť lokálne Cirkvi od pápeža. Ľudia chcú byť autonómni vo vzťahu ku Kristovmu vikárovi. Bez pápeža sa všetko zničí, zredukuje a stane sa ničím. Ježiš nikdy neustanovil biskupské konferencie a lokálne Cirkvi. Všetko postavil na sv. Petrovi, ktorým je pápež. Odmietnutie jednoty Cirkvi má za následok odmietnutie Ježiša.”

Počas kázne kardinál Sarah citoval kňaza z Československa, ktorý strávil 12 rokov vo väzení počas komunizmu a povedal, že radšej by „tam strávil ďalších 12 rokov, ako žiť na západe, ktoré sa spreneverilo viere. Západná civilizácia je v rovnakých troskách ako spôsobil požiar v Notre Dame. To, čo sa v Európe začalo sa rozsieva po celom svete,“ uzavrel Sarah.

Lost Password

Sign Up