Príhovory arcibiskupa Zvolenského a otca Mariana Kuffu pred NRSR

dianie Dianie v Cirkvi

Príhovor arcibiskupa Zvolenského

“Chcel by som vám všetkým poďakovať, že milujete život, že sa vaša láska k ľudskému životu stáva takou hlbokou, že ho milujete, ten ľudský život, od počatia po prirodzenú smrť, že láska k životu je pre vás niečím čo prežívate dennodenne, že sa za to modlíte doma, v kostole a dokonca, že ste ochotní pri stretnutí veriacich modliť sa aj na ulici a ako to bolo spomenuté tu na tomto chodníku. Teraz sme sa tu stretli na tomto chodníku, a keďže sme veriaci, pre nás je celkom prirodzené, že sa môžeme modliť. A modlíme sa aj z radosti a z vďačnosti za ľudský život a veľmi si želáme, aby v našom prostredí aj ostatní postúpili v úcte k ľudskému životu, aby aj rozhodnutia, ktoré sa robia, posilňovali úctu k ľudskému životu. V takejto skromnosti, ale aj pevnosti, chceme prosiť o duchovnú silu, aby vzrastala v našej spoločnosti úcta k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. Ešte raz vďaka všetkým, že ste prišli,”

Príhovor otca Mariana Kuffu

Svätý apoštol Ján hovorí: Boh je láska. Prvý predpoklad lásky je sloboda. Boh rešpektuje slobodu aj vtedy, keď sa rozhodneme proti nemu. Pán Ježiš nikoho netlačí, ani nikoho neťahá. Všetkých pozýva. Nehľadal svätých, to by sa nahľadal. Nehľadal ani múdrych, to by sa načakal. On hľadal ochotných. My všetci čo sme tu nie sme najsvätejší ani najmúdrejší, ale možno momentálne tu vyjadrujeme, že sme najochotnejší. Zabojovať s Božím Duchom za Božie veci. Keď kňaz dvíha ruku na požehnanie, vtedy sa otvára nebo. Kňaz nie je ten rozhodujúci, kňaz je len potrubie. Požehnanie Božie znamená, nech s nimi kráča Boh. Ak tu máme bratov a sestry neveriacich preložíme do ich reči, nech s nimi kráča láska. Ak s nimi bude kráčať láska, nie je možné, aby sme zabíjali nevinných. Potrat vedomý a dobrovoľný umelý potrat je vražda nevinného. Taká je náuka Cirkvi. My posielame všetkým poslancom a všetkým tým, ktorí riadia našu republiku, svoje požehnanie.

Lost Password

Sign Up