Rumunsko chce zakázať rozširovanie gender ideológie na školách

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi Zahraničie Zo zahraničia

V utorok výrazná väčšina rumunských poslancov v senáte odsúhlasila zákaz všetkých vyučovacích predmetov, ktoré by na školách v Rumunsku vzdelávali a sprístupňovali informácie o gender ideológii. Za toto nariadenie hlasovalo 81 poslancov, 22 bolo proti a 27 sa zdržalo a to napriek silnému tlaku organizácií zo zahraničia. Prvá komora rumunského parlamentu odsúhlasila dané nariadenie už v stredu minulý týždeň.

Zákaz rozširovania gender ideológie na školách navrhla malá centristická strana a ostatné sa pridali. Zákaz sa vzťahuje aj na propagovanie akejkoľvek názorov podporujúcich šírenie gender ideológie v krajine, ktoré oddeľujú koncept biologické pohlavie od rodu.  

Proti prijatiu tohto zákona sa vyjadril rumunský prezident, ktorý prehlásil, že napriek drvivej podpore zákona v parlamente, tento zákon nepodporí. Proti prijatiu takéhoto zákona sa po jeho schválení spustila petičná akcia, ktorú podpísalo 16 000 ľudí. Je veľký predpoklad, že zákon skončí nakoniec na ústavnom súde, kde sa zástancovia genderizmu budú snažiť napadnúť zákon v tom smere, že napáda nezávislosť univerzít.

Lost Password

Sign Up