Neveriaci sa stali najväčšou náboženskou skupinou v USA, rapídne rastie aj užívanie antidepresív.

Zahraničie

Podľa najnovšie uverejnených údajov sa neveriaci stali najväčšou “náboženskou” skupinou spoločnosti v USA. Podiel neveriacich zaznamenal za posledných 30 rokov nárast o 266% a v súčasnosti tvorí 23,1% spoločnosti, čím dosiahli prvé miesto. Katolíci predstavujú 23% spoločnosti.

Miachel J. Knowles vo svojej štúdii o vzťahu medzi pocitom šťastia a vierou, dospel k záveru, že v spoločnostiach, v ktorých narastá počet neveriacich ľudí zároveň narastajú aj mentálne poruchy a depresie.

“Takmer jedna pätina dospelých Američanov trpí úzkosťou, čo sa stalo najčastejšou mentálnou poruchou v krajine. Každý šiesty Američan užíva antidepresíva, čo predstavuje 65% nárast za posledných 15 rokov,” uviedol Knowles.  

Knowles sa odvoláva na viaceré ďalšie štúdie, ktoré dokazujú, že veriaci ľudia vykazujú oveľa väčší pocit šťastia.

The Washington Post zároveň uverejnil štúdiu, podľa ktorej neveriaci v prevažnej väčšine volia Demokratickú stranu a “bieli protestanti” volia republikánov.

Zo všetkých náboženských skupín najvýraznejší úbytok zaznamenávajú katolíci, aj keď úbytok sa vo veľkej miere zaznamenáva aj u protestantov.

Priemerný vek, v ktorom sa katolíci, ktorí odpadajú od viery prestávajú identifikovať ako veriaci, je 13 rokov života. Popri strate náboženskej príslušnosti je pre Katolícku cirkev ešte horším ukazovateľom odpadávanie praktizujúcich veriacich od učenia Cirkvi, čím sa stávajú de facto z pohľadu Cirkvi neveriacimi. Iba 17% katolíkov si napríklad podľa štúdie myslí, že Satan je reálna bytosť a 83% je presvedčených, že ide iba o symbol.

Lost Password

Sign Up