Donald Trump politik chrániaci život

Zahraničie

Kým v mnohých krajinách Európskej únie dominujú na politickej scéne podľa názvu kresťansko- demokratické strany a podieľajú sa s menšími prestávkami nepretržite na vládnutí, reálne sa ich podiel na vládnutí neprejavuje významnejším spôsobom na presadzovaní politiky ochrany života. Americké organizácie, ktoré dlhé roky presadzujú agendu ochrany života dávajú paradoxne do úplného kontrastu s nimi súčasnú administratívu amerického prezidenta Donalda J. Trumpa. Trump sa podľa ich hodnotenia stal najväčším ochrancom počatého života v moderných dejinách USA.
Podľa Troy Newmana, prezidenta pro-life organizácie Operation Rescue, Trump « sa ukázal byť najväčším pro-life prezidentom, ktorý kedy v moderných dejinách pôsobil a dokázal svoju pro-life rétoriku preniesť aj do rozhodnutí a to doposiaľ nevídaným spôsobom. »
Ako prvé rozhodnutie po jeho inaugurácii do úradu prezidenta sa spomína zavedenie zákazu pre americké mimovládne organizácie, ktoré prijímajú dotácie od vlády, aby presadzovali, propagovali a vykonávali interupcie v zahraničí. Trump počas prezidentskej kampane sa zaviazal ku konkrétnym politickým rozhodnutiam v oblasti pro-life agendy, čím sa výrazným spôsobom odklonil iba od verbálnej politiky ochrany života, ktorá je charakteristická pre väčšinu tzv. kresťansko demokratickým politikov.
Trump sa ešte počas predvolebnej kampane čitateľným spôsobom zaviazal uskutočniť v prípade zvolenia nasledujúce hlavné body v pro-life agende:
– Navrhnúť na sudcov Najvyššieho súdu iba kandidátov, ktorí sú nespochybniteľní ochrancovia života a dokázali to svojimi rozhodnutiami v minulosti, aby mohlo prísť k zrušeniu interupcií na federálnej úrovni,
– Prijatie zákona, ktorý by zakázal na celonárodnej úrovni bolestivé interupcie v pokročilom štádiu tehotenstva,
– Odrezať od finančných zdrojov súkromnú korporáciu, ktorá je najväčším vykonávateľom interupcií v USA – Planned Parenthood a presmerovať tieto finančné zdroje do iných zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť ženám a nevykonávajú interrupcie,
– Prijatie zákona, ktorá zabráni tomu, aby finančné prostriedky daňovníkov boli akýmkoľvek spôsobom používané na interupčnú politiku, či už jej výkon, propagovanie, ochranu.

V prvom roku vládnutia presadil prezident Trump každý z daných bodov programu a nad rámec toho podpísal dekrét, ktorým zrušil nariadenie predošlého prezidenta Obamu, ktorým sa prikazovalo zamestnávateľom, aby svojim zamestnancom preplácali antikoncepciu. Konkrétne kroky prezidenta sú v priamom rozpore s vágnou politikou európskych politikov hlásiacich sa k ochrane života.
Na Slovensku za 28 rokov vládnutia politikov hlásiacich sa ku kresťanstvu a napriek účasti KDH v štyroch vládach, bolo vykonaných vyše 400 000 interupcií a Slovensko v oblasti interupčnej legislatívy možno zaradiť medzi najliberálnejšie krajiny na svete. V 90-tich rokoch bola pravdepodobnosť pre počaté dieťa, že bude zabité v tele matky na Slovensku takmer 50%. Tehotenstvo sa stalo pre slovenské dieťa najrizikovejšou fázou života. Pri žiadnej chorobe, pandémii, vojne, nedosahovala v moderných dejinách Slovenska miera úmrtia porovnateľné percento. V súčasnosti sa toto percento nachádza na úrovni vyše 20% v prípade zákonného výkonu interpcie. V prípade zohľadnenia používania abortívnych liekov, ktoré sú na Slovensku legálne, je toto percento podstatne vyššie.

Lost Password

Sign Up