Vyjadrenie výkonného sekretár Konferencie biskupov Slovenska ku “kultúrnej kolonizácii” v EÚ.

Dianie v Cirkvi

Pred pár dňami sa v Rumunsku uskutočnilo referendum s požiadavkou definície manželstva. Bolo úspešné, ale neplatné, lebo neprišiel dostatok voličov. Podobne ako na Slovensku, aj tam sa proti nemu postavil mediálny liberálny mainstream. Navyše krátko predtým rumunský ústavný súd kontroverzne prehlásil, že homosexuálne páry majú mať rovnaké práva ako heterosexuálne. Tomu všetkému predchádzalo rozhodnutie ES v Štrasburgu v kauze Coman.

Takže zhrniem: väčšina obyvateľov Rumunska je zjavne za definíciu manželstva muža a ženy. Súdny aktivizmus spojený s tlakom európskych inštitúcii a liberálnymi extrémistami spôsobil, že Rumuni majú prijať, čo vlastne v skutočnosti nechcú. Legálne rozhodnutie, ale bez demokratickej legitimity.

Nič nové pod slnkom. Rovnako sa postupovalo aj v prípade Chorvátska pri schvaľovaní Istanbulského dohovoru. Obyvatelia by ho dobrovoľne neprijali. Práve naopak, v krajine boli masové demonštrácie. A znova, tlak európskych inštitúcii spolu so straníckou disciplínou spôsobil, že zmluva bola v národnom parlamente ratifikovaná. Legálne rozhodnutie, ale bez demokratickej legitimity.
Pápež František tomu hovorí ideologická kolonizácia.

Je zrejmé, že v kultúrnych a etických otázkach je snaha zlomiť krajiny strednej a východnej Európy jednu po druhej.
Tomuto postupu sa musíme jednoducho vzoprieť.

Politici a sudcovia, ktorí toto dopúšťajú, si málo uvedomujú, že takýto postup bude vyvolávať antieurópske nálady.
A som si istý, že stále viac katolíkov sa bude v takejto situácii pýtať, načo sme podporovali vstup do inštitúcie, ktorá následne ohrozuje naše hodnoty.

Rovnako predstavitelia slovenskej diplomacie by si mali byť dobre vedomí, že nemajú mandát v etických a kultúrnych otázkach deklarovať vonku postoje, ktoré sú v rozpore s názormi obyvateľstva.

Zdroj:

Lost Password

Sign Up