Vatikán: Gender ideológia je pre ľudstvo nebezpečenstvom!

dianie Dianie v Cirkvi

Vatikánsky predstaviteľ pri úradoch Spojených národov v New Yorku vystúpil s príspevkom na tému genderovej ideológie. Pripomenul slová pápeža Františka: nechceme nikoho diskriminovať, ale ide o nebezpečenstvo pre ľudstvo. Arcibiskup Bernardito Auza nešetril silnými slovami. Ako stály pozorvateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku pripomenul jasnú pozíciu pápeža Františka o genderovej ideológii. Vatikánsky diplomat sa zúčastnil stretnutia s názvom “Rovnosť pohlaví a genderová ideológia, chrániť ženy a dievčatá”. Cieľom akcie bolo upozorniť na situáciu žien vo svete a monitorovať príslušné politické, ekonomické, občianske a sociálne záležitosti žien. Kedysi – povedal arcibiskup Auza – “bolo jasné chápanie toho, čo znamená byť ženou”, bola to záležitosť chromozónov. Dnes bola táto zrejmosť narušená genderovou ideológiou, ktorá postuluje ľudskú identitu nezávislú od pohlavia.

Nahradenie biologického pohlavia touto genderovou identitou – pokračoval vatikánsky reprezentant – má závažné dopady “nielen v oblasti práva, výchovy, hospodárstva, zdravia, bezpečia, športu, jazyka a kultúry”, ale tiež po stránke antropológie, ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, manželstva a rodiny, materstva a otcovstva”, nehoriac o osudoch žien, mužov a predovšetkým detí. Pápež František – pripomenul Mons. Auza – je dôrazným zástancom dôstojnosti a práva “nebyť diskriminovaný” vo vzťahu k tým, kto sa necíti reprezentovaný svojím biologickým pohlavím, zároveň však hovorí veľmi jasne o nebezpečenstve genderovej ideológie pre jednotlivcov a spoločnosť.

Vatikánsky diplomat citovaval 56. paragraf apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, v ktorom pápež zdôrazňuje, že genderová ideológia popierajúca prirodzenú vzájomnosť muža a ženy, smeruje k spoločnosti bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny. “Táto ideológie zavádza výchovné projekty a legistlatívne usmernenia, ktoré presadzujú identitu osôb a citovú intimitu v úplnej oslobodenosti od biologickej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Ľudská identita sa ponecháva na indiviuálnej voľbe, ktorá sa môže časom i meniť.” Je znepokojujúce, že niektoré ideológie tohto typu si nárokujú odpovede na určité, niekedy pochopiteľné ašpirácie, snažia sa presadiť ako uniformné myslenie, ktoré má ovplyvňovať tiež výchovu detí. Netreba ignorovať, že “biologické pohlavie (sex) a sociálne-kultúrne roly pohlavia (gender) sa môžu rozlišovať, rovnako ako duša a telo, ale nie oddeľovať”. Na druhej strane “biotechnická revolúcia v oblasti plodenia človeka umožnila manipulovať s aktom plodenia a urobiť ho nezávislým na pohlavnom styku medzi mužom a ženou. Ľudský život a schopnoť rodenia sa tak stali “stavebnicovou” záležitosťou podriadenou predovšetkým prianiu jednotlivcov i dvojíc.” Jednou vecou je pochopiť ľudskú krehkosť či zložitosť života, druhou je prijímať ideológie, ktoré oddeľujú dva neoddeliteľné aspekty reality. Neupadnime do hriešneho nároku zastupovať Stvoriteľa. Sme tvory, nie sme všemohúci. Stvorenie nás predchádza a musí byť byť prijaté ako dar.” A citácia z exhortácie Amoris Laetitia končí slovami: “Zároveň sme povolaní strážiť svoje ľudstvo a to znamená predovšetkým prijať ho a rešpektovať ho tak, ako bolo stvorené.”

Pápežský reprezentant pripomenul aj slová encykliky Laudato si, kde pápež v 155 paragrafe hovorí o prijatí vlastného tela, čo je prepokladom k tomu, aby sme prijímali celý svet ako dar, a základom ľudskej ekológie. O komplementárnosti muža a ženy hovoril pápež aj v príhovore k biskupom Portorika, 8. júna 2015, kde objasňoval, že rozdielnosť pohlavia nie je niečím, čo je nutné podporiť, aby sme žili slobodnejšie a spravodlivejšie, ani nástrojom sváru či podriadenosti, ale skôr je dané človeku k spoločenstvu a k plodeniu. Počas generálnej audiencie 15. apríla 2015 potom pápež označil snahy propagátorov genderovej ideológie za “krok späť”, pretože “odstránenie sexuálnej rozdielnosti prináša v skutočnosti problém a nie riešenie.”

Zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up