Pápež vyzval ľudí, aby počas adventu mysleli aké bude ich stretnutie s Bohom po smrti

dianie Dianie v Cirkvi

“Čas adventu má tri dimenzie: minulosť, budúcnosť a súčasnosť a je to čas očistenia Ducha, aby viera mohla rásť,” povedal v pondeľnajšej kázni pri príležitosti sviatku sv. Xaviera, patróna misií, pápež František. Východiskom pre kázeň bolo čítanie z evanjelia podľa Matúša o stotníkovi, ktorého sluha ležal ochrnutý a strašne trpel, teda stratil životaschopnosť. Podľa pápeža si človek aj dnes vie tak zvyknúť na vlastnú vieru, že stratí duchovnú “životaschopnosť.” Preto sa musíme práve v čase adventu snažiť túto novú vieru obnovovať.

Prvou fázou je podľa pápeža obnovenie spomienky. “Nie vianočný stromček slávi narodeniny, aj keď je to pekný symbol, ale Ježiš Kristus. Narodil sa náš Pán, Spasiteľ, ktorý nás prišiel spasiť. Vždy nám hrozí nebezpečenstvo si tento sviatok rodiny, v strede ktorej by mal byť Ježiš, zosvetštiť. Nákupy a podobné starosti spôsobia, že Ježiš zostane osamotený.”

Druhou dimenziou adventu je obnovenie nádeje, teda pripraviť sa na konečné stretnutie s Pánom, ktorý sa v momente našej smrti s nami stretne a opýta sa: “Aký bol tvoj život? Stretnutie, ktoré máme s Pánom v Eucharistii, sa stane osobným.”

Tretia dimenzia je dimenziou každodenného života. “Je to obnovenie našej bdelosti a modlitby, ako dvoch zložiek prípravy na advent. Ježiš sa nachádzal na zemi v konkrétnom čase a v historickej dobe. Kým žijeme, prichádza k nám pomocou Ducha Svätého a jeho vnuknutí.”

Lost Password

Sign Up