Pápež na sviatok apoštola Ondreja prejavil túžbu po zjednotení s pravoslávnou Cirkvou

dianie Dianie v Cirkvi

Na sviatok sv. Ondreja apoštola, pápež František povedal Ekumenickému patriarchovi Konštantinopolu Bartolomejovi, že aj keď Duch Svätý podnietil “bratský dialog” medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou, oboje apoštolské Cirkvi by mali pracovať na úplnom zjednotení jednej s druhou.

“Stáročie vzájomného nedorozumenia, rozdielov a odmlky zanechal stopy na vzťahu Cirkví, ale Duch Svätý, Duch jednoty, nám umožnil znovu začať bratský dialog,” skonštatoval pápež.

“Toto sa jednoznačne započalo našimi ctihodnými predchodcami Athenogarosom a pápežom svätým Pavlom VI a dopomohli nám znovuobjaviť väzby spoločenstva, ktoré vždy medzi nami existovali. Hľadanie plnej jednoty je predovšetkým odpoveďou na vôľu nášho Pána Ježiša po jednote, ktorý pred svojím umučením povedal, aby sme jedno boli,” povedal pápež.

Ekumenický patriarcha z Konštantinopolu je považovaný za nástupcu apoštola sv. Andreja. Katolíci považujú ortodoxnú cirkev za apoštolskú, pretože priamo vedie postupníctvo k apoštolovi Ježiša Krista. Túto postupnosť nemá žiadna protestantské spoločenstvo. V ortodoxnej Cirkvi neexistuje absolútny primát, ale jeho pozícia je ako “prvý medzi rovnými.”

Súčasný patriarcha Bartolomej I je patriarchom konštantinopolským od roku 1991 a veľmi úprimný dialog pestoval so všetkými pápežmi.

Lost Password

Sign Up