Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

Dianie v Cirkvi

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi.

Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa ocitá v existenčnej ničote a táto ničota sa premení v momente smrti na večnosť,” uviedol kardinál na adresu správ, že v roku 2018 narástol o 25% počet tých, čo vystúpili v Bavorsku z Cirkvi.

Brandmüller citoval učiteľa Cirkvi svätého Augustína, podľa ktorého sú katolíci ako ratolesti, ktoré “sú buď na viniči alebo v ohni.” Na druhej strane je kardinál potešený čoraz väčším počtom mladých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť Cirkvi napriek “súčasným škandálom.”  

Kardinál považuje práve atmosféru škandálov za to prostredie, ktoré urýchľuje odpadanie veriacich od Cirkvi u tých, čo sú “kultúrnymi katolíkmi.” Škandály len urýchlili ich odchod, ktorý sa však podľa kardinála duchovne odohral už pred tým. “V súčasnosti fúka na matku Cirkev silný vietor a odtrháva všetky tie vyschnuté a už zlomené ratolesti. Ak z tých, čo sú registrovaní ako veriaci katolíci si len 5 až 10 percent nájde cestu v prikázaný sviatok cestu do kostola, tak je očividné, aké percento ľudí má živú vieru a praktizujú ju,” uviedol kardinál Brandmüller.

Kardinál na druhej strane uviedol, že je veľa veriacich, ktorí opúšťajú cirkev, pretože odmietajú byť súčasťou čoraz “väčšieho bludárstva,” ktoré sa v radoch katolíckej Cirkvi v Nemecku rozmáha. Tým, že nemecký systém núti registrovaných katolíkov platiť časť daní priamo Cirkvi, musia sa podľa kardinála katolíci prizerať, ako sú financované aj aktivity, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi. Ako príklad uviedol rozdávanie eucharistie ľuďom žijúcim v cudzoložstve a rozdávanie Svätého prijímania manželkám katolíkov, ktoré sú protestantky a neveria v prítomnosť Krista v Eucharistii tak, ako to učí Cirkev.

Aj napriek týmto bolestným javom kardinál vyzval veriacich, aby sa pre akýkoľvek dôvod nevzdialili z Cirkvi, pretože pre diabla je jedno, či je to hriech alebo pohoršenie z hriechu a snaha po cnosti, dôležité je, aby sa duša dostala mimo Petrovú loďku. V rozbúrenom mori, bez sviatostí je ľahkou obeťou diabla. Ten sleduje len jeden cieľ a tým je, aby sa z veriaceho človeka stala suchá ratolesť, ktorá bude spálená v ohni. Pre týchto veriacich má radu, aby sa naučili trpieť pre Cirkev, pretože je to Kristová nevesta a on ju nenechá dlhodobo urážať. Odrezať sa však kvôli škandálom iných od sviatostí je cesta večného zatratenia.

“Rozumiete už prečo musíte zostať v Cirkvi ako živá ratolesť napojená na vinič, ktorým je Kristus a to aj napriek všetkým súčasným škandálom?” uzavrel kardinál.

Lost Password

Sign Up